Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser

Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige institusjoner.

Rådet arbeider etter politisk målsetting om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemning skal være et sentralt redskap i dette arbeidet.

Møteplan med saker og vedtak

Medlemmer:

Edvin Eriksen, SV
Personlig vara: Linn Charlotte Nordahl, SP

Line Fusdahl, H
Personlig vara: Tom Erik Forså, FrP

FFO

Stein Wiggo Olsen
Personlig vara: Alf Bjørn

Målfrid Mikkola
Personlig vara: Gunnhild D. Eriksen

Solfrid Randi Eidnes
Personlig vara: Britt Østlund Hansen

Marianne S. Hofstra
Personlig vara: Laila Edvardsen

SAFO

Terje Ryeng
Personlig vara: Henriette Andreassen

Merete Krohn
Personlig vara: Erik Lemika

Til toppen