Mandat for trafikksikkerhetsutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune

1 Bakgrunn

Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket, jf. vegtrafikklovens § 40a. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om at fylkeskommunen pålegges å utarbeide og gjennomføre ulike tiltak knyttet til trafikksikkerhet (jfr. lov av 19.6.2009).

Trafikksikkerhetsutvalget i Troms og Finnmark fylke er et fylkeskommunalt organ som er rådgivende i saker som gjelder trafikksikkerhetsspørsmål, og i saker som gjelder koordinering av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Trafikksikkerhetsutvalget har beslutningsmyndighet på de saksområder fylkestinget bestemmer.

Til toppen