Mandat for trafikksikkerhetsutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune

3 Møteinnkalling

Trafikksikkerhetsutvalget holder møte når lederen eller to av medlemmene finner det påkrevd. Innkalling til møtene skal være skriftlig og utsendes med rimelig varsel.

Det skal føres protokoll fra utvalgets møter.

Til toppen