Klagenemnda

Møteplan med saker og vedtak

Medlemmer:

Irene Dahl, V - leder
Personlig vara: Tom Erik Forså, Frp

Svein Iversen, Krf - nestleder
Personlig vara: Ane-Marthe Sani, Krf

Ulf Trygve Ballo, Ap
Personlig vara: Sigrid Furu Berg, Ap

Anne Margrethe Eneberg, Sp
Personlig vara: Svein O. Leiros, Sp

Kristen Albert Ellingsen, H
Personlig vara: Lise Svenning, H

Reglement

Her finner du klagenemdas reglement

Til toppen