Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget, herunder påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltning på sine vegne.

Medlemmer:

Ronny Berg, FrP, leder

Toril Bakken Kåven, NKF, nestleder

Knut Werner Hansen, Ap

Håvard Kyvik Gulliksen, H

Tyra Mannsverk, SV

Varamedlemmer:

Terje Hansen, FrP

Charlotte Espejord, FrP

Per Inge Søreng, KrF

Maylen Berg, NKF

Sidsel Haldorsen, Ap

Gunda Johansen, Ap

Arne Bergland, Ap

Gro Marie Nilssen, H

Helge Schjølberg, H

Bjørn Fermann, SV

Silja Arvola, SV

Møtedatoer 2023 

25. januar          

22. februar        

11. april              

15. mai

22. juni

13. september

25. oktober       

30. november  

 

Kontrollutvalgets sekretariat

K-Sekretariatet IKS

v/ seniorrådgiver Audun Haugan

E-post: audun@k-sek.no

Telefon: 916 91 842

Til toppen