Reglement for Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark

§ 1 Formål

Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark skal bidra til ungdomsmedvirkning i Troms og Finnmark fylkeskommune. Ungdommens fylkesråd er et rådgivende organ og skal ha reell politisk medvirkning i saker som angår ungdom. For å øke ungdommens samfunns - engasjement skal det etableres et Ungdommens fylkesting i Troms og Finnmark. Ungdommens fylkesråd skal legge til rette for arbeidet og aktiviteten i Ungdommens fylkesting.

Til toppen