Reglement for Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark

§ 2 Hjemmel

Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark opprettes i medhold av Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.6.2018, § 5-12 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Til toppen