Reglement for Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark

§ 4 Ungdommens fylkesting

De kommunale ungdomsrådene velger 2 medlemmer fra hver kommune i Troms og Finnmark, en av hvert kjønn med tilhørende varamedlemmer til ungdommens Fylkesting som skal gi Troms og Finnmark fylkesting et helhetlig forslag til medlemmer i Ungdommens fylkesråd.

Til toppen