Reglement for Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark

§ 5 Arbeidsområde

Ungdommens fylkesråd er et rådgivende organ for Troms og Finnmark fylkeskommune, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom.

Fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådet kan også ta opp saker som angår ungdom på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.

Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding som legges frem for fylkestinget.

Til toppen