Reglement for Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark

§ 7 Innkalling

Det skal normalt innkalles til møte med 14 dagers varsel.

Innkallingen skal inneholde foreløpig saksliste med nødvendig dokumentasjon der det er mulig.

Ungdomsrådene skal få tilsendt sakene så langt mulig 8 skoledager før møtedagen.

Til toppen