Reglement for Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark

§ 8 Økonomi, administrasjon og koordinator- og sekretærfunksjon

Fylkestinget vedtar budsjettet for Ungdommens fylkesråd, inkludert budsjett for Ungdommens fylkesting.

Fylkesrådet sørger for ressurser til veiledning, opplæring, koordinator og sekretariatsfunksjon for Ungdommens fylkesråd.

I budsjettet skal det tas hensyn til utgifter til skyss, kostgodtgjørelse, overnatting, møtegodtgjørelse, kursvirksomhet, befaring, samt utgifter til Ungdommens fylkesting og konferanser arrangert av Ungdommens fylkesråd.

Til toppen