Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting (UFT) består av ungdom i alderen 13 til 19 år fra hver kommune i Troms og Finnmark. Organisasjoner som representerer ungdom i Troms og Finnmark kan også delta.

UFT samles en gang i året og velger innstilling til et ungdommens fylkesråd som skal følge opp saker på vegne av UFT. Medlemmene av ungdommens fylkesråd oppnevnes formelt av fylkestinget.

UFT vedtar et ungdomspolitisk program, et prinsipprogram. Prinsipprogrammet legger føringer for ungdommens fylkesråd sitt arbeid, og sier noe om hva ungdom i Troms og Finnmark er opptatt av og ønsker av gjennomført politikk.

Les ungdommens prinsipprogram for 2022-2023 her

Last ned heftet utgave av prinsipprogrammet (PDF, 2 MB)

Ungdommens fylkesting blir arrangert 3.-5. november 2023 i Tromsø.

Til toppen