Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov hos og synspunkt fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen.

Møteplan med saker og vedtak

Nemnda skal i form av vedtak uttale seg i saker om blant annet godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringa.

Funksjonstiden til nemnda er den samme som for fylkestinget og fylkeskommunen har sekretærfunksjon for nemnda.

Medlemmer

LO:

Stein Kristiansen

Julie Wilhelmsen

Espen Sørensen

KS:

Eirik Losnegaard Mevik

Elevorganisasjonen:

Charles Falke 

Utdanningsforbundet:

Vibeke Moland Robertsen    

Virke:

Victor Pettersen

NAV:

Kjell Elieussen     

NHO:

Charlotte Lindquister- leder

Randi Karlsen

Ingemund Mjøen

YS:

Tove Eliassen

Spekter:

Kåre Walin Huglen    

Opplæringskontorene i Troms og Finnmark:

Terje Larsen

Skoleledelsen TFFK:

Eva Britt Birkenes, Tana vgs    

Til toppen