Utsyn Nord

Illustrasjonsbilde med grafiske elementer  Utsyn Nord er vårt viktigste verktøy for samfunnsdialog.

Vår innsats for samfunnsutvikling bygger i stor grad på kunnskapsbasert samskaping og utviklingssamarbeid med kommuner, næringsliv, frivillige organisasjoner og statlige virksomheter.

Gjennom Utsyn Nord vil vi invitere akademia, næringsliv, kommunene og regional stat, samt Sametinget, til å drøfte de særskilte utfordringene vi står overfor lengst nord i landet.

Vi vet allerede mye, men det er likevel lurt å forene kreftene.

Webinarer

Starten på Utsyn Nord er en serie webinarer som tar utgangspunkt i fylkesrådslederens portefølje. Andre aktuelle tema vil også bli tatt opp.

Mer informasjon, og konkrete datoer for webinarene publiseres fortløpende.

Til toppen