Utsyn Nord

Illustrasjonsbilde med grafiske elementer  Utsyn Nord er vårt viktigste verktøy for samfunnsdialog.

Vår innsats for samfunnsutvikling bygger i stor grad på kunnskapsbasert samskaping og utviklingssamarbeid med kommuner, næringsliv, frivillige organisasjoner og statlige virksomheter.

Gjennom Utsyn Nord vil vi invitere akademia, næringsliv, kommunene og regional stat, samt Sametinget til å drøfte de særskilte utfordringene vi står overfor lengst nord i landet.

Vi vet allerede mye, men det er likevel lurt å forene kreftene.

Sentralt for vår rolle som samfunnsutvikler står partnerskap- og nettverkslogikken, der fylkeskommunen har en sentral rolle som nettverksnode.

Starten på Utsyn Nord er en serie webinarer som skal avholdes i tidsrommet desember 2020 til juni 2021.

Webinarene har utgangspunkt i fylkesrådslederens portefølje og omfatter blant annet:

  • Helse og beredskap
  • Forsvar
  • Bo-og blilyst
  • Ungdom
  • Innovasjon i offentlig sektor
  • Nordområdene

Utsyn Nord Arktis er en egen webinarrekke under Utsyn Nord med fokus på utviklingen i arktis.

Mer informasjon, og konkrete datoer for webinarene vil publiseres fortløpende.

Du kan lese mer om de ulike temaene under.

Til toppen