Fylkestingsvalget 2019

Stemmegivning ved valgDet første fylkestingsvalget for Troms og Finnmark ble holdt 9. september 2019. I alt stemte 111 455 innbyggere inn de 57 representantene i det nye fylkestinget.

Representantene fra de forskjellige partiene fordelte seg slik:

  • Arbeiderpartiet: 14
  • Senterpartiet: 14
  • Høyre: 8
  • Sosialistisk Venstreparti: 6
  • Fremskrittspartiet: 6
  • Miljøpartiet De Grønne: 3
  • Rødt: 2
  • Kristelig Folkeparti: 2
  • Venstre: 1
  • Nordkalottfolket: 1

Mer om fylkestinget i Troms og Finnmark finner du her.

Artikkelliste

Til toppen