Fylkesvalgstyrets møtebøker

Fylkesvalgstyret skal føre protokoll i forbindelse med kontrollen av valgstyrets gjennomføring av stortingsvalg, samt valgoppgjøret.

Møtebøkene består av fylkesvalgstyrets kontrolltelling av samtlige kommuner i det aktuelle valgdistriktet med eventuelle avvik mellom valgstyrets opptelling og fylkesvalgstyrets endelige opptelling.

Det er fremdeles de opprinnelig 19 fylkene som utgjør de 19 valgdistriktene.

Dette betyr at Troms og Finnmark fylke har to ulike valgdistrikter, Troms og Finnmark. Under finner du de vedtatte møtebøkene fra begge valgdistrikt.

Her finner du mer informasjon om fylkesvalgstyret

Til toppen