Godkjente lister i Finnmark

Fylkesvalgstyret har på møte 20. mai godkjent følgende lister til Stortingsvalget i Finnmark valgkrets

Alliansen - Alternativ for Norge

Arbeiderpartiet

Demokratene

Fremskrittspartiet

Helsepartiet

Høyre

Industri- og Næringspartiet

Kristelig Folkeparti

Liberalistene

Miljøpartiet De Grønne

Partiet De Kristne

Partiet Sentrum

Pasientfokus

Rødt

Senterpartiet

SV Sosialistisk Venstreparti - SG Sosialisttalaš Gurutbellodat

Venstre

Her finner du samlet oversikt over listene og listekandidatene som stiller i Finnmark valgdistrikt (PDF, 54 kB).

Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen en viss frist for dem som mener valgstyret/fylkesvalgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag.

Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene.

Til toppen