Godkjente lister i Troms valgdistrikt

Fylkesvalgstyret i Troms og Finnmark fylkeskommune har i møte 20. mai godkjent følgende lister til Stortingsvalget i Troms valgdistrikt:

Alliansen - Alternativ for Norge

Arbeiderpartiet

Demokratene

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Fremskrittspartiet

Helsepartiet

Høyre

Industri- og Næringspartiet

Kristelig Folkeparti

Liberalistene

Miljøpartiet De Grønne

Partiet De Kristne

Partiet Sentrum

Piratpartiet

Rødt

Senterpartiet

SV - Sosialistisk Venstreparti/SG - Sosialisttalaš Gurutbellodat

Venstre

Her finner du samlet oversikt over listene og listekandidatene for Troms valgdistrikt (PDF, 58 kB).

Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen en viss frist for dem som mener valgstyret/fylkesvalgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag.

Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene.

Til toppen