Pressemeldinger

55,9 millioner til utslippsfrie hurtigbåter

Troms og Finnmark fylkeskommune har sammen med Vestland, Nordland og Trøndelag fått tildelt 55,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet til å utvikle framtidens miljøvennlige hurtigbåter.

Krever stans i høring

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge reagerer på manglende involvering, og krever at Kulturdepartementet stanser høringen om det regionale filmvirkemiddelapparatet.

140 000 nedlastinger av Troms Billett

I juni lanserte Troms fylkestrafikk den nye billett-appen Troms Billett. Appen står nå for over 60 prosent av den totale omsetningen.

Reguleringer i kongekrabbefiske 2021

Fylkesrådet er kritisk til Fiskeridirektoratets forslag til reguleringer i kongekrabbefiske i 2021. De mener direktoratet i alt for liten grad har konsekvensutredet de forslag og alternativer som fremmes i høringen.

13 milliarder kroner til samferdsel i Troms og Finnmark

Den neste fireårsperioden planlegger fylkesrådet å bruke 13 milliarder kroner på samferdsel. Nærmere 10 milliarder til drift, og i overkant av 3 milliarder til investeringer. 

Inndeling i skoleregioner for videregående skole i Finnmark

Fra og med skolestart høsten 2021 innstiller fylkesrådet ovenfor fylkestinget at Finnmark blir oppdelt i tre skoleregioner for videregående skole. Samtidig justeres tilbudsstrukturen i videregående skole i Troms og Finnmark.

Fylkesrådet vedtar innsparingstiltak for kollektivtransport i Finnmark  

I 2021 må kollektivtilbudet nedjusteres med 22 millioner kroner. Fylkesrådet tar nå grep for å imøtekomme innsparingskravene. 

Fylkesrådet vedtar innsparingstiltak for kollektivtransport i Troms

I 2021 må kollektivtilbudet nedjusteres med 23,8 millioner kroner. Fylkesrådet tar nå grep for å imøtekomme innsparingskravene, men justeringene er mindre dramatisk enn tidligere varslet.  

Ibestad får veioppgradering

          Fylkesrådet går inn for at det blir oppgradering av Ytre Forså i Ibestad.

600 millioner til kollektivinvesteringer i Troms og Finnmark

Fra 2021 til 2024 planlegger fylkesrådet å bruke 600 millioner kroner til investeringer for å forbedre kollektivtilbudet i fylket.

Til toppen