Pressemeldinger

Søker innovative partnere

Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune setter nå i gang det første nordnorske StartOff-prosjektet – for å skape bedre tjenester med ny teknologi.

Kan bli busstreik i Finnmark

Meklingen i bussforhandlingene er i gang. Dersom det ender med streik, vil store deler av busstilbudet i Finnmark innstilles.

Inviterer til prosjektmøte for omstilling og utvikling av de minste skolestedene

Fylkesråd for kunnskap og integrering Bjarne Rohde (SV) vil denne og neste uke delta på innspillsmøter ved Tana og Vardø vgs. Målet er å finne frem til opplæringstilbud som gir skolene et stabilt elevtall.

Disse er videre i konkurransen om fremtidens hurtigbåt

Fire leverandører har kvalifisert seg videre i konkurransen om å levere fremtidens miljøvennlige hurtigbåter til fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland.

Midler til fartøyvern for 2022 er fordelt

Fylkesrådet har nå fordelt fartøyvernmidler for 2022. Troms og Finnmark fylkeskommunes andel av den nasjonale potten er redusert i forhold til fjorårets pott.

Får nye 9,7 millioner til Fremtidens hurtigbåt

Miljødirektoratet tildeler 9,7 millioner kroner til Troms og Finnmark fylkeskommune sammen med Trøndelag, Nordland og Vestland fylkeskommuner.

1,4 millioner til FNF og friluftsrådene

Fylkesrådet tildeler millionbeløp til drift av de fem friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Troms og Finnmark.

Disse får tilskudd til fredede kulturminner

      Fylkesrådet i Troms og Finnmark har besluttet å gi tolv mottakere tilskudd til fredede kulturminner i privat eie.

1,25 millioner kroner i tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen (Sp) er fornøyd med at bevaring og restaureringsprosjekter prioriteres for denne typen kulturminner.

20 ville tiltak i Troms og Finnmark

Fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) har fordelt 1,2 millioner kroner til høstbare viltressurser.

Til toppen