Pressemeldinger

Trinn 2 i Harstadpakken klar for behandling i Stortinget

  Regjeringen gir klarsignal for trinn 2 i Harstadpakken og vil fremme sak til behandling i Stortinget for endelig vedtak.

Gir støtte til 45 festivaler

Fylkesrådet har fordelt 3 550 000,- til 45 festivaler i Troms og Finnmark. Nå håper fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) på en koronalettelse og gode festivalopplevelser.

Prioriterer barn og unge

Fylkesrådet har bevilget 5 793 000,- til kvenske/norskfinske språk og kulturtiltak. Prosjekter med barn og unge som målgruppe, samt prosjekter med høy måloppnåelse og kvalitet har blitt prioritert.

26 prosent færre kollektivreiser i Finnmark i 2020

Koronapandemien har bidratt til at det ble gjennomført 450 468 færre kollektivreiser i 2020 sammenlignet med 2019.

2,5 millioner færre kollektivreiser i Troms i 2020

Etter mange år med fin vekst i antall reisende, bidro koronapandemien til en nedgang på 17 prosent i antall kollektivreiser i 2020. Nå er nøkkeltallene for kollektivtrafikken klar.

Sikring av fv. 862 Sandnessundbrua er ferdigstilt

Arbeidet med klatresikringen av fv. 862 Sandnessundbrua ferdigstilt og overlevert fra entreprenør.

Sammen om kompetanseløft i nord

Koronapandemien har ført til at mange nå står utenfor arbeidslivet, enten som ledig eller permittert. – Benytt anledningen til å fylle på, eller formaliser din kompetanse, er oppfordringen fra fylkeskommunen, NAV, NHO og LO.

Turnusordningen må forbedres

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er bekymret for at flere kommuner i regionen står uten turnusleger, ber Helsedirektoratet justere turnusordningen.

Fylkeskommunen søker 66,5 millioner til vedlikehold

Tidligere denne uka leverte fylkesråd for samferdsel inn søknad til staten på totalt kr. 66,56 millioner. Prosjektene har geografisk spredning i Troms og Finnmark. Dette er midler som kommer i tillegg til fylkes egne budsjetter.

Fylkesrådet, NHO og LO vil styrke næringslivet i nord

LO, NHO og Troms og Finnmark fylkeskommune står bak et felles initiativ for å styrke regionalt næringsliv i møtet med Forsvarets behov.

Til toppen