Pressemeldinger

Oppsparte midler skal komme elever og lærere til gode

– Nå er vår førsteprioritet at elever og lærere raskest mulig skal få skolehverdagen sin tilbake, uttaler fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV) i anledning avslutningen av lærerstreiken.  

Troms Holding AS deler ut 21,2 millioner kraftkroner

Prosjektene som mottar støtte er utbygging av Engenes fiskerihavn, utbygging av kai i Sørkjosen, elektrifisering av fergesamband i Sør-Troms, samt etablering av digital infrastruktur for oppfølging av hjemmeboende eldre i Bardu.

1 million kroner til Øst-Finnmark kunnskapssenter

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har innstilt å bevilge 1 million kroner til opprettelse av Øst-Finnmark kunnskapssenter (ØFK). 

Støtte til små butikker i utkantstrøk

15 nærbutikker i Troms mottar nå økonomisk støtte fra fylkeskommunen. – Lokalbutikkene er viktige servicesteder og møteplasser i distriktene, sier fylkesråd Karin Eriksen (Sp) i forbindelse med tildelingen.

Et løft for vegnettet og et løfte til befolkningen

Tidenes største løftet av fylkesveinettet i Troms er i gang. Nå har arbeidene startet langs fv. 7874 fra Bjorelvnes til Kårvikhamn.

Støtter prosjektet «Reinbeiting på dyrka mark»

Fylkesrådet har bevilget 1,57 millioner kroner til et prosjekt som kan redusere konflikten mellom jordbruket og reindrifta forårsaket av rein på dyrka mark.

Fylkesrådet bevilger 250.000 kroner til Arctic Pride

I deres møte tirsdag 6. september vedtok fylkesrådet for Troms og Finnmark fylkeskommune å bevilge hele 250.000 kroner til årets Arctic Pride.

Hybelhusene ved Bardufoss videregående skole realiseres som planlagt

Bygging av nytt hybelhus på Bardufoss er en viktig og prioritert sak for fylkesrådet. Det er viktig å få gjennomført konkurransen på valg av entreprenør slik at arbeidet kan starte.

Gratis kollektivtransport for flyktninger oppheves i Troms

  Ordningen med gratis kollektivtransport for nyankomne flyktninger ble etablert i mars 2022 og har hatt varighet til og med 1. september 2022.

Nytt inntektssystem og nye oppgaver til fylkeskommunen

På tirsdag møtte fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) statssekretær Ola Gustav Narud (Sp) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Til toppen