Pressemeldinger

Andreinntaket til videregående opplæring i Troms og Finnmark er klart

672 søkere har fått nye tilbud om plass ved videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Svarfristen er 30. juli.

Status for fiskerihavnene i Troms og Finnmark

Fylkeskommunen er nærmere en konkret avtale for overtagelse av fiskerihavnene i nord, men det må ytterligere avklaringer til før vi er i mål.

Vil ha ledige og permitterte på skolebenken

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) håper ledige og permitterte arbeidstakere benytter mulighetene som finnes til å formalisere sin kompetanse.

750.000 kr til utvikling av Kraftkaia

Troms og Finnmark fylkeskommune har sammen med Nordland, Trøndelag og Vestland fylkeskommuner fått innvilget 750.000 kr gjennom Miljødirektoratets Klimasatsordning til å utvikle en type flytekai som er spesielt tilrettelagt for hurtigbåter med utslippsfrie energibærere.

Millioner til folkehelsearbeid

Fylkesrådet har fordelt 9,45 millioner til utvikling av folkehelsetiltak for barn og unge, samt frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Krever et løft for Outsider Art

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge ber kulturministeren ta med Trastad Samlinger i satsningen «Kunst i Nord».

Nær 6 millioner til grønn samfunnsutvikling

Nå settes det i gang prosjekter som skal se på fornybar energi i nord, satsning på nye marine arter, avfallshåndtering i Arktis og etablering av en samisk møteplass i Tromsø.

8 millioner til bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling

Fylkesrådet har innvilget til sammen 8 millioner i tilskudd til forprosjekter som bidrar til bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling. 

84,8 spillemiddelmillioner til aktivitetsanlegg

  I år er det en rekordstor sum fylkesrådet deler ut til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Troms og Finnmark.  

Forfatter Sigbjørn Skåden er tildelt årets arbeidsstipend

Arbeidsstipendet på 100 000,- deles årlig ut til en nordnorsk skjønnlitterær forfatter. Bak utdelingen står de to nordligste fylkeskommunene.

Til toppen