13,4 millioner ekstra til koronarammede bedrifter

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde - Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV). Foto: Lars Åke Andersen.Nå kan koronarammede bedrifter i Troms og Finnmark søke fylkeskommunen om ferske midler til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet skal øke kompetanseutviklingen og hindre permitteringer og oppsigelser.

Regjeringen bevilget nylig 300 millioner kroner til kompetanseutvikling, midlene fordeles i forhold til innbyggertall og det er fylkeskommunens oppgave å forvalte pengene til pengene til bedrifter via tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring.

Troms og Finnmark fylkeskommune får kr 13 476 000,- av den totale potten.

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV) mener de nye midlene kan legge til rette for omstilling på flere plan.

– I den vanskelige pandemisituasjonen næringslivet står i er det viktig å kunne legge til rette for den omstillingen samfunnet trenger. Vi skal berge oss gjennom pandemien uten å øke de sosiale forskjellene i samfunnet, samtidig som vi har kort tid på å omstille oss i en grønnere og mer bærekraftig retning for å unngå kritiske klimaendringer. Bedriftsinterne opplærings-midler kan bidra positivt til dette.

Han oppfordrer alle aktuelle bedrifter til å søke på ordningen Bedriftsintern opplæring.

Det vi får fra regjeringen er lite og sent, men vi skal sørge for å utnytte det vi har fått best mulig. Jeg vil oppfordre alle som kan ha utbytte av midlene om å søke, slik at vi får satt de pengene vi har fått i omløp.

Fylkeskommunen forvalter årlig 2,5 millioner kroner til bedriftsintern opplæring. Med den ekstra bevilgningen vil Troms og Finnmark fylkeskommune i 2021 tildele over 15 millioner kroner til opplæringstiltak initiert av bedrifter i fylket.

Om tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring er å støtte bedrifter som skal foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, og i den forbindelse har behov for å gi opplæring til sine ansatte.

Bedrifter som tar utgangspunkt i naturressurser og/eller prioriterer bærekraftige og digitale løsninger prioriteres.

I 2021 prioriteres også bedrifter med omstillingsbehov grunnet korona.

Tilskuddsordningen er åpnet for søking.

Her kan du lese mer om ordningen Bedriftsintern opplæring

Til toppen