2 millioner til Troms-prosjekter som fremmer folkehelsen

Syv prosjekter får støtte fra Troms Holding for å skape trygge og inkluderende møteplasser for barn og unge og for å forebygge utenforskap.

Styret i Troms Holding AS har behandlet søknader om tilskudd i kategorien folkehelse.

Syv ulike prosjekter får nå pengestøtte fra Troms Holding, som deler ut totalt 2 050 000 kroner i utlysningen.

Disse prosjektene mottar støtte

Troms holding tildelinger januar 2023
Søker Prosjekt Tildelt NOK
Skjervøy Idrettsklubb Treningshall Skjervøy 1 000 000
Senja kommune Utstyr sammen – utstyrspakke 65 000
Good In The Wood Good In The Wood, ungdomsfestival 100 000
Harstad kommune Åpen hall 82 655
Senja kommune Tiltak for forebygging av utenforskap i Midt-Troms 450 000
Tromsø kommune Skeiv møteplass på UMT 150 000
Ytre Kåfjord Ungdomslag Klatreglede for lokale barn og unge 200 000

Om utlysningen

Tilskudd i kategorien folkehelse gis til samarbeidsprosjekter som bidrar til å gi barn og unge i Troms tilgang til trygge og inkluderende møteplasser og/eller bidrar til å forebygge utenforskap.

Styret mottok 27 søknader til utlysningen som hadde søknadsfrist 29. november 2022. Søknadene ble behandlet på styremøte 19. januar.

Om Troms Holding AS

Troms fylkeskommunes aksjepost i kraftselskapet Troms Kraft AS på 60 % ble av fylkestinget besluttet overført til et eget holdingsselskap, Troms Holding AS. Selskapet ble stiftet 13. august 2019.

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling, hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Les mer om Troms Holding på deres nettside

Til toppen