24 festivaler i Finnmark har fått innvilget tilskudd i 2023

Fylkesrådet har fordelt kr 1 336 000 til festivaler i Finnmark. – Jeg er imponert over den frivillige innsatsen som legges ned i festivalene i fylket, sier fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp).

Person smiler. Samisk og kvensk flagg synlig. Foto - Klikk for stort bildeFylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp) Troms og Finnmark fylkeskommune

– Festivalene betyr mye for både små og store lokalsamfunn i Finnmark. Arrangementene viser hvor sterkt det lokale engasjementet er for å skape bolyst. Festivaler bringer økt arrangementskompetanse og gir ringvirkninger i det lokale næringslivet sier fylkesråd Ronald Wærnes (Sp). 

Geografisk spredning

Det kom inn 26 søknader innen fristen. Festivalene blir arrangert gjennom hele året, har god geografisk spredning og stor sjangermessig variasjon. Vi kan oppleve både musikk, kunst, håndverk, film og lokal matkultur. Finnmark har et mangfold av festivaler som er godt spredt geografisk og som viser et variert spekter av ulike kunst- og kulturuttrykk.

Viktig for lokalsamfunnet

Mange festivaler har egne program for barn og ungdom, hvor de får være med på planlegging og gjennomføring. Dette gir kompetanse og eierskap til arrangementet. Festivalene er viktige aktører i lokalsamfunnet, ikke minst gjennom bred forankring i det frivillige kulturlivet.

Disse mottar tilskudd

Festivalene som mottar tilskudd har god spredning i Finnmark og representerer et bredt spekter av uttrykk innen kunst- og kulturfeltet. Det gis tilsagn til 24 festivaler hvorav 8 har tre-årig tilskudd.

Tilskudd til festivaler i 2023

Tilskudd til festivaler i 2023
Festivalnavn Arrangørsted Tilsagn 2023 Varighet
Sommer i Berlevåg Berlevåg 30 000 1-årig
Bugøynes Festival Bugøynes 20 000 1-årig
Alta Live 365 Alta 90 000 3-årig/ 3. år
Skaidi Festival Skaidi 20 000 1-årig
Verdens nordligste bryggefestival Skarsvåg 20 000 1-årig
Kunesdagan 2023 Kunes 20 000 1-årig
Kulturdugnad Gamvik Gamvik 35 000 1-årig
Sámi beassá𝑠márkanat/ Påskefestivalen i Kautokeino   Guovdgeaidu/ Kautokeino 120 000 3-årig/ 3. år
Komfest: Crossings Vardø 41 000 1-årig
Blues i Vintermørket Vardø 40 000 1-årig
Sommerfeber Hammerfest 40 000 3-årig/ 2. år
Grenseløsfestivalen Kirkenes 90 000 3-årig/ 3. år
Oggasjakka 2023 Honningsvåg 50 000 1-årig
Sami Music Week Alta 60 000 1-årig
Kvenfestivalen 2023 – Kväänifeastivaali 2023 Vadsø 20 000 1-årig
Midnattsrocken Brennelvneset Lakselv 20 000 1-årig
Festivalta Alta   45 000 1-årig
Sørøyrocken Sørvær 35 000 1-årig
Nordkapp barne- og ungdomsfilmfestival Honningsvåg 20 000 1-årig
DanseFestival Barents Hammerfest 120 000 3-årig/ 3. år
Kokelv Live 2023 Kokelv 20 000 1-årig
Pomorfestivalen Vardø 80 000 3-årig/ 3. år
Varangerfestivalen Vadsø 200 000 3-årig/ 3. år
Nordkapp Filmfestival Honningsvåg 100 000 3-årig/ 3. år
Til toppen