28 festivaler i Troms har fått innvilget tilskudd

Fylkesrådet har fordelt 2 490 000,- til 28 festivaler i Troms. Nå ser fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp) frem til full aktivitet i festivalfeltet fremover.

En mann i dressjakke smiler.  - Klikk for stort bildeFylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), her fotografert under TIFF.

– Festivalene er et kinderegg for lokalsamfunnet, med mer enn tre goder å glede os over, sier fylkesråd Wærnes (Sp).

Han mener at arrangementene viser lokal kulturfrivillighet på sitt beste, de gir oss store kulturopplevelser og god folkehelse, økt arrangørkompetanse og gir gode økonomiske ringvirkninger for næringslivet rundt.

Mangfoldet står sterkt

33 søknader kom inn innen fristen, og det er sjangermessig og geografisk bredde i festivallandskapet i nord.

– Det er fantastisk å se at vi har et så bredt kulturmangfold av festivaler i vår region. Vi kan oppleve alt fra håndverk og kystkultur, scenekunst, film og musikk, og ikke minst har vi festivaler som tar barn og unge på alvor, og speiler det mangfoldet av folk, språk og kulturer som lever sammen her nord, uttaler fylkesråd Ronald Wærnes (Sp).

Festivaler som Paaskiviikko sørger for festivalstemning i alle de seks kommunene i Nord-Troms, det er sterkt av en festivalarrangør, sier fylkesråden, så er det en gledelig vekst i antall søknader fra sør, men det er god spredning på aktivitet i alle deler av Troms.

Fylkesråd Ronald Wærnes (Sp).

Bærekraft er tema som opptar både fylkesrådet og festivalene i Troms, sammen med miljø, tilgjengelighet og mangfold.

– Jeg er veldig imponert over bevisstheten mange av festivalene har på sitt eget klimaavtrykk, og hvor mye jobb som legges ned for bærekraftige løsninger på alt fra avfallshåndtering, kompetansebygging og logistikk. Viktig at bransjen er sitt ansvar bevisst, og har blikket retta fremover, avslutter fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp).

Disse mottar tilskudd

Festivalene som mottar tilskudd har god spredning i hele Troms, og representerer et bredt spekter av uttrykk innen kunst – og kulturfeltet.

Det gis tilsagn til 28 festivaler, hvor 12 har treårig tilskudd.

Tilskudd til festivaler i Troms 2023
Festivalnavn Arr.-sted  Tilsagn 2023   
SØR-TROMS      
Arctic moving Image & Film Festival (AMIFF) Harstad                70 000 1-årig
Bakgården Harstad                50 000 1-årig
Contrasto Harstad                30 000 1-årig
Foldvik Marked og Kystkulturfestival Gratangen                20 000 1-årig
ILIOS Harstad             120 000 3-årig, 3. år
Márkomeannu Tjeldsund / Evenes             110 000 3-årig, 3. år
Nordnorsk Litteraturfestival Harstad                30 000 1-årig
Trondenesdagene Harstad                30 000 1-årig
Salangen Biennale Salangen                40 000 1-årig
MIDT-TROMS
Kalottspel Målselv             120 000 3-årig, 3. år
Kråkeslottfestivalen Senja                50 000 1-årig
Lyst heile natta - Senja barnefestival Senja                50 000 1-årig
NORD-TROMS      
Spinnvill Rokkefestival Kåfjord                30 000 1-årig
Paaskiviikko Nord-Troms             100 000 3-årig, 3. år
TROMSØ-REGION      
Arctic Opera Festival Tromsø / Harstad                50 000 1-årig
Buktafestivalen Tromsø             100 000 3-årig, 1. år
Insomnia  Tromsø             120 000 3-årig, 3. år
Nordlysfestivalen Tromsø             250 000 3-årig, 3. år
Nordisk Ung Film Festival (NUFF) Tromsø             110 000 3-årig, 3. år
Open Out Tromsø                 40 000 1-årig
Ordkalotten Tromsø             100 000 3-årig, 3. år
Rabalderfestivalen Tromsø                 50 000 1-årig
Samisk Uke Tromsø                90 000 1-årig
TIFF Tromsø             450 000 3-årig, 3. år
Tromsø Internasjonale Kirkefestival Tromsø                30 000 1-årig
Tromsø Jazzfestival Tromsø             100 000 3-årig, 3. år
Tromsø World Festival Tromsø                50 000 1-årig
Vårscenefest Tromsø             100 000 3-årig, 2. år
Til toppen