7494 har søkt videregående opplæring

Innen fristen 1. mars har 7494 personer med ungdomsrett søkt videregående opplæring i Troms og Finnmark gjennom vigo.no.

Totalt har 5472 personer med ungdomsrett søkt seg til videregående opplæring i Troms, mens tallet for Finnmark er 2022.

Av disse har 3918 personer søkt seg inn på et studieforberedende tilbud (276 til Påbygg), mens 3449 personer har søkt seg til yrkesfag.

127 søkere med ungdomsrett ønsker seg til et forberedende år for minoritetsspråklige.

Søkere fordelt på utdanningsprogram

I tabellen under finner du en oversikt over hvilke utdanningsprogram søkere med ungdomsrett har som sitt førstevalg.

Søkere fordelt utdanningsprogram
Utdanningsprogram Antall søkere (1. ønske)
Studiespesialisering 2715
Teknologi- og industrifag 792
Helse- og oppvekstfag 679
Elektro og datateknologi 676
Idrettsfag 449
Bygg- og anleggsteknikk 342
Naturbruk 309
Påbygging 276
Musikk, dans og drama 224
Restaurant- og matfag 168
Salg, service og reiseliv 165
IT og medieproduksjon 159
Frisør, blomst, int., eksp.design 143
Kunst, design og arkitektur 132
Grunnskole 127
Medier og kommunikasjon 119
Håndverk, design, produktutv. 19

Søkere fordelt på skoler

I tabellen under finner du en oversikt over hvilken skole søkere med ungdomsrett har som sitt førstevalg.

Søkere fordelt på skoler 2023
Skole Antall søkere (1. ønske)
Alta videregående skole 736
Ishavsbyen videregående skole 719
Kongsbakken videregående skole 686
Senja videregående skole 632
Stangnes Rå videregående skole 571
Tromsdalen videregående skole 559
Breivang videregående skole 493
Heggen videregående skole 441
Bardufoss videregående skole 434
Kirkenes videregående skole 392
Hammerfest videregående skole 360
Kvaløya videregående skole 342
Nord-Troms videregående skole 299
Vadsø videregående skole 178
Sjøvegan videregående skole 149
Nordkjosbotn videregående skole 147
Nordkapp videregående skole 128
Lakselv videregående skole 117
Vardø videregående skole 52
Tana videregående skole 24
LOSA Lebesby 10
LOSA Måsøy 7
LOSA Alta 6
LOSA Berlevåg 6
LOSA Båtsfjord 4
LOSA Tana 2

Opplæring i bedrift

Fylkeskommunen har i tillegg registrert 1233 søkere, med alle rettstyper, til opplæring i bedrift. Disse er fordelt på 10 utdanningsprogram.

Søkere opplæring i bedrift 2023
Utdanningsprogram Antall søkere
Teknologi- og industrifag 291
Helse- og oppvekstfag 229
Elektro og datateknologi 229
Bygg- og anleggsteknikk 186
Naturbruk 107
Restaurant- og matfag 66
Salg, service og reiseliv 41
IT og medieproduksjon 61
Frisør, blomst, int., eksp.design 20
Håndverk, design, produktutv. 3

Tallene justeres

Tallene viser et øyeblikksbilde fra 3. mars 2023.

Det vil i tiden fremover foregå et arbeid med å registrere inn søknader som er mottatt per post. Mange søkere har ikke fått skaffet seg ny MinID i tide etter at digitaliseringsdirektoratet innførte ny rutine for utdeling av dette. I tillegg er det 673 søkere som står uten rett og som må få avklart sin rett. Søkertallene og andelen søkere med ungdomsrett forventes derfor å øke i ukene framover.

 I tillegg er det til sammen 51 søkere med fullføringsrett og voksenrett.

Til toppen