Pressemeldinger

Fergebytte på sambandet mellom Stangnes og Sørrollnes

MF Folgefonn erstatter MF Ibestad på linje 175 mellom Stangnes og Sørrollnes på avgang fra Stangnes 11:30 fredag 24. juni. MF Folgefonn blir permanent ferge på sambandet ut kontraktsperioden med fergerederiet Norled.

Agnete Masternes Hanssen fratrer som fylkesråd for samferdsel

Agnete Masternes Hanssen (Ap) fratrådte som fylkesråd for samferdsel under fylkestinget torsdag.

Nå blir mange fergesamband i Troms gratis

Fra 1. juli 2022 blir det gratis ferge på en rekke samband i Troms. Fylkesrådet varsler også om justering i billettpriser for buss, ferge og hurtigbåt fra 1. august 2022.  

Krever statlig finansiering av Nasjonalt senter for Outsider Art

Tirsdag vedtok Troms og Finnmark fylkesting å stille seg bak planene til Sør-Troms museum om å bygge opp det som er landets eneste senter for kunst skapt av utøvere utenfor det etablerte kunstmiljøet.

Fylkestinget har vedtatt handlingsplan for Tenk Tromsø

Fylkestinget slutter seg til forslag til rullering av handlingsplan for bypakke Tenk Tromsø og gir samtidig fylkesrådet fullmakt til å delta i forhandling om byvekstavtale for Tromsø.

Klart for etablering av Kvääniteatteri AS

Troms og Finnmark fylkesting går inn som hovedeiere i den ferske scenekunstinstitusjonen i nord; Kvääniteatteri – Kventeateret AS.

Ferske midler til satsing for folkehelsa

  Fylkeskommunen fordeler til sammen 4,3 millioner til kommuner i Troms for å videreføre programmet for folkehelsearbeid, som har barn og unge som en prioritert målgruppe. 

Fordeler 50 millioner til Øst-Finnmark

  Fylkesrådet har nå fordelt midlene til Øst-Finnmark: 50 millioner deles på blant annet Innovasjon Norge og kommunale næringsfond.

Fylkesråd Ronald Wærnes støtter rydding rundt minnesmerke: – Savio er en kunstner av stort format

Bugøyfjord Vel får tilskudd på 30.000 kroner til å lage informasjonsskriv om den samiske kunstneren John A. Savio og til å foreta en sårt tiltrengt oppgradering og rydding rundt Saviomonumentet. 

Rekordmange elever fullfører og består videregående opplæring  

Troms og Finnmark fortsetter den fine utviklingen med at rekordmange elever fullfører og består videregående opplæring.  

Til toppen