Pressemeldinger

Skal styrke tilbudet innen psykisk helse

15 kommuner mottar til sammen 1,6 millioner kroner i tilskudd til å enten etablere, eller utvikle sine kommunale frisklivs, lærings- og mestringstilbud.

Sommerskoler for yrkesfagelever og lærlinger Finnmark

Finnmark har fått tildelt midler fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge for å arrangere sommerskoler for yrkesfagelever.

Millionbeløp til «rett sti på rett sted»

Fylkesrådet har fordelt 1,26 millioner til friluftsrådene i Troms og Finnmark for å utvikle helhetlige planer for stier, løyper og turveier.

Glad for oppløsningsvedtaket

– Gledelig, og dette har vi jobbet for. Det sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) etter at Stortinget tirsdag ettermiddag vedtok oppløsning av Troms og Finnmark.

103,4 spillemiddel-millioner til aktivitetsanlegg

Fylkesrådet har nå fordelt en rekordstor sum til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet rundt omkring i Troms og Finnmark.

Fylkesrådet er bekymret for beredskapen i nord

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) har bedt forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om et møte etter at regjeringen besluttet å terminere kontrakten for NH90 helikoptrene.

Fylkesrådet vil etablere lærlingeråd

Fylkesrådet har vedtatt å tilrå overfor fylkestinget at det etableres lærlingeråd i Troms og Finnmark, ett for Finnmark og ett for Troms.

Har satt av 19,9 millioner til bærekraftig næringsutvikling

Fylkesrådet har i 2022 satt av nær 20 millioner kroner til prosjekter som støtte opp under et bærekraftig næringsliv i Troms. Målet er sunn og lokal verdiskapning.

Fylkesrådet vil styrke Fagskolen i Nord

Fylkesrådet i Troms og Finnmark innstiller til fylkestinget om å bevilge 10,8 millioner kroner for å styrke satsinga til Fagskolen i Nord.

Etablering av Øst-Finnmark kunnskapssenter

Kommunesamarbeid søker om 24 millioner kroner til studiesentersamarbeid i Øst-Finnmark for å dekke regionens kompetansegap.

Til toppen