Pressemeldinger

Skal gi innspill til tiltakssonen

Fylkesrådet i Troms og Finnmark setter ned et innspillspanel for tiltakssonen.

Ny avdelingsleder for tannhelsetjenesten i Finnmark

Marit Nordstrand tiltrådde i stillingen 6. mars.

Fylkesrådet bevilger 5 millioner til næringsutviklingsprosjekt i Lavangen

Troms og Finnmark fylkeskommune har siden høsten 2021 samarbeidet tett med Lavangen kommune for å finne tiltak som kan bidra til vekst og positiv samfunnsutvikling i kommunen. Nå bevilger fylkesrådet 5 millioner kroner til et nytt næringsutviklingsprosjekt.

Synliggjør Finnmark under Arctic Race

Fylkesrådet lanserer #snakkfinnmark under sykkelrittet Arctic Race i august. – Vi tenker det er viktig å bidra til god Finnmarksprofilering, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

28 festivaler i Troms har fått innvilget tilskudd

Fylkesrådet har fordelt 2 490 000,- til 28 festivaler i Troms. Nå ser fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp) frem til full aktivitet i festivalfeltet fremover.

Rekordhøy investering i fylkesveinettet i 2022

Aldri før har det blitt brukt mer penger på fylkesveiene i Troms enn i 2022.

Øker rammen med 400 000,-

Fylkeskommunen har lagt 400 000,- ekstra i potten når årets midler til dagligvarebutikker i utkantstrøk lyses ut. Ordningen er søkbar fra og med 15. mars 2023.

7494 har søkt videregående opplæring

Innen fristen 1. mars har 7494 personer med ungdomsrett søkt videregående opplæring i Troms og Finnmark gjennom vigo.no.

Søk om midler til rekruttering, kompetanseheving og tilretteleggingstiltak i landbruket

– Det arktiske landbruket spiller en viktig rolle for matproduksjon, verdiskaping, bosetning og beredskap i Troms og Finnmark. Det arktiske landbruket må styrkes og videreutvikles.

Gratis kollektivtransport for flyktninger i Finnmark oppheves

Ordningen med gratis kollektivtransport for nyankomne flyktninger ble etablert i mars 2022 og har i Finnmark hatt varighet fram til nå.

Til toppen