Pressemeldinger

Fylkesrådet satser på unge fiskere

Rekrutteringsfond for fiskere i Finnmark er klart. Fylkesrådet har revidert retningslinjene som gjaldt i Finnmark fylkeskommune og tilpasset dem til ny organisasjon.

Det er viktig også å ha fokus på ambulanseberedskapen

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er svært bekymret for ambulanseberedskapen i Nord-Troms.

Koronatiltak for TT-brukere og drosjenæringen

På grunn av den ekstraordinære situasjonen har fylkesrådet vedtatt å styrke bevilgningen til brukere av TT-ordningen i Troms og Finnmark.

Støtter lokale friluftsaktiviteter

Fylkesrådet har tildelt 1 975 000 kroner til friluftslivsaktiviteter i Troms og Finnmark. Gjennom tildelingene støttes lokale lavterskeltiltak i hele fylket.

Friluftsrådene og FNF tildeles driftstilskudd

Ca. 1,3 millioner kroner bevilges av fylkesrådet til drift av fylkets fem friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms.

Festivalen Ny Ung Kunst får 200 000,- i støtte

Fylkesrådet i Troms og Finnmark støtter Nord-Norges ungdomsfestival Ny Ung Kunst med 200 000,-.

Nærmiljøet tilrettelegges for friluftsliv

Gapahuker, skilt og klopper er noen av tiltakene fylkesrådet støtter med 1,35 millioner.

Gir hjelp til småbedrifter i Troms og Finnmark

Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av koronakrisen, kan nå søke om tilskudd til kompetanseutvikling.

Troms og Finnmark fylkeskommune presenterer egen tiltakspakke

Fylkesrådet legger frem en tiltakspakke som et samlet politisk landskap i Troms og Finnmark fylkeskommune er orientert om.

En varm takk til våre sjåfører og mannskap

Verden er i en spesiell og vanskelig situasjon, men likevel møter Snelandias og Troms fylkestrafikks passasjerer smil, trygghet og et glimt i øyet ombord.

Til toppen