Pressemeldinger

– Uakseptabelt forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene

– Dette forslaget gir en omfordeling av 700 mill. kroner fra kystfylkene til det sentrale Østlandsområdet. Det er uakseptabelt, sier fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp).

Fylkesrådet varsler store endringer for linje 37 i Tromsø

Nye holdeplasser, økt frekvens, bedre helgetilbud og kveldsavganger er noen av endringene som skjer fra 6. februar 2023.

Stiller seg bak uttalelse fra Øst-Finnmarkrådet om flybillettpriser

Øst-Finnmarkrådet har sendt et åpent brev til Regjeringen, med en klar oppfordring om å redusere prisene på kortbanenettet i Troms og Finnmark.

Ønsker at Statsforvalteren i Troms og Finnmark deles opp

Statsforvalteren i Troms og Finnmark må følge fylkesgrensene og dermed deles som følge av at fylkeskommunen deles.

Tromsøtunnelene skal oppgraderes til tross for kostnadsøkning

Fylkesrådet i Troms og Finnmark ønsker at Tromsøtunnelene langs fv. 862 skal oppgraderes til tross for økte kostnader.

Flere faglærte tømrere og kokker i Finnmark

Den 30. januar møtes 19 voksne kokker og tømrere fra hele Finnmark, i Alta. Her skal man starte arbeidet som har som mål å gi dem fagbrev som kokk eller svennebrev som tømrer.

Fv. 848 ved Sør-Forså periodevis stengt fram til april

Fra mandag 30. januar til torsdag 30. mars vil fv. 848 ved Sør-Forså i Ibestad kommune være fullstendig stengt mandag til torsdag mellom kl. 10.10 og kl. 15.10.

Virkemiddelaktører på kommunebesøk

Den 1. februar går startskuddet for en to måneder lang turné til alle kommunene i Øst-Finnmark.

2 millioner til Troms-prosjekter som fremmer folkehelsen

Syv prosjekter får støtte fra Troms Holding for å skape trygge og inkluderende møteplasser for barn og unge og for å forebygge utenforskap.

Vil øke flyten av risikokapital

Fylkeskommunen gir 190 000,- til et nytt nettverk som skal få flere investorer til å satse på nye nordnorske bedrifter. Bak prosjektet står innovasjons- og rådgivningsselskapet KUPA. 

Til toppen