Pressemeldinger

Nærmiljøet tilrettelegges for friluftsliv

Gapahuker, skilt og klopper er noen av tiltakene fylkesrådet støtter med 1,35 millioner.

Gir hjelp til småbedrifter i Troms og Finnmark

Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av koronakrisen, kan nå søke om tilskudd til kompetanseutvikling.

Troms og Finnmark fylkeskommune presenterer egen tiltakspakke

Fylkesrådet legger frem en tiltakspakke som et samlet politisk landskap i Troms og Finnmark fylkeskommune er orientert om.

En varm takk til våre sjåfører og mannskap

Verden er i en spesiell og vanskelig situasjon, men likevel møter Snelandias og Troms fylkestrafikks passasjerer smil, trygghet og et glimt i øyet ombord.

Støtter bygningsvern med 590 000,-

  Tilskuddsordningen «Redningsplanken» er ment som førstehjelp til verneverdige bygninger og anlegg i påvente av permanente tiltak.

Milliontildeling til freda bygninger

Fylkesrådet har fordelt mer enn 14 millioner til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg.

Reduserte krav til låne- og tilskuddsmottakere

For å avhjelpe næringslivet i regionen myker Troms og Finnmark fylkeskommune nå opp regler for låne- og tilskuddsordninger.

Hyvää kväänikansan päivää!

16. mars markeres Kvenfolkets dag og den betydninga den kvenske og norskfinske kulturen har i Troms og Finnmark. Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune gratulerer alle med Kvenfolkets dag!

Kjære innbygger i Troms og Finnmark 

Vi står ovenfor en situasjon som ikke er til å begripe. Et virus har satt våre samfunn på prøve. Samhold gjennom omtanke og solidaritet gjennom å dele, vil være viktig fremover. Ingen kan si sikkert når dette er over.  

Fylkeskommunen krever ikke tilbake kulturpenger etter korona-avlysning

Troms og Finnmark fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til aktører innenfor kulturliv, friluftsliv og idrett. Koronasituasjonen medfører at svært mange av disse arrangementene nå må avlyses.

Til toppen