Ansetter nordnorsk filmkommisjonær

F.v: Inger Lyng (vara), Rune Trondsen (styremedlem), Kirsti Saxi (fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune), Knut-Erik Dybdal (styreleder), Svenn Are Jenssen (styremedlem), Anne Toril Eriksen Balto (fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune), Linn Henriksen (styremedlem) og Cathrine Terese Persson (styremedlem).Torsdag 27. februar hadde eierne og styret i Nordnorsk filmkommisjon oppstartsmøte. Nå starter jakten på en kommisjonær som skal lede arbeidet.  

 Kommisjonen har lenge vært ønsket av en samlet nordnorsk filmbransje. Det er godt å endelig være i gang, uttaler leder i Landsdelsrådet for kultur, fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Landsrådet for kultur i Nord-Norge består av øverste politiske leder for kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune, samt Nordland fylkeskommune; fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) og fylkesråd Kirsti Saxi (SV). Det er landsdelsrådet som står bak Nordnorsk filmkommisjon.

Målet filmkommisjonen er å øke markedsføringen av landsdelen, bistå til lokal bransjebygging og sikre at internasjonale selskaper legger igjen midler hos lokalt næringsliv. Men før arbeidet kan starte må det en filmkommisjonær på plass.

Nord-Norges første filmkommisjonær

Styrets første oppgave vil være å lyse ut og ansette personen som får tittelen Nord-Norges første filmkommisjonær.

Vi har allerede mange veldrevne organisasjoner i landsdelen som på ulikt vis løfter og legger til rette for utvikling og produksjon av film, men mangler en helhetlig plan for markedsføring av Nord-Norge som innspillingssted. Dette er noe av det kommisjonæren kommer til å jobbe med, forklarer leder for Landsdelsrådet for kultur, fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland, Kirsti Saxi (SV), understreker videre at markedsføringen av landsdelen gjennom internasjonale filmer kan gi store ringvirkninger.

 Det er ikke gjort over natten, men filmer med internasjonal slagkraft som er tatt opp i vårt nærmiljø kan på lang sikt kan gi økning i tilreisende til regionen. Det vil ikke bare gagne filmbransjen, men næringslivet som helhet.

Treårig prosjekt

Nordnorsk filmkommisjon er i første omgang et treårig prosjekt.  

Hver fylkeskommune eier 50 % av aksjeselskapet og fylkeskommunene kommer til å bidra med 1,6 millioner kroner årlig.

Styret i Nordnorsk filmkommisjon består av følgende medlemmer:

Knut Eirik Dybdal, leder                                             

Cathrine Terese Persson, nestleder                      

Linn Henriksen, styremedlem                                 

Rune Trondsen, styremedlem                                 

Svenn Are Jenssen, styremedlem 

Til toppen