Ber om målrettede tiltak til kommunal sektor

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto deltok nylig på høring i Stortinget. Foto: Ekaterina Golitsyna   – Det er et stort behov for mer treffsikre tiltak for korona-pakkene som gis til kommuner og fylkeskommuner.

Det sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp) som denne uka deltok på høring om kommuneproposisjonen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

De økonomiske tiltakene for å kompensere for Covid19 viser at Kommunal- og moderniseringsdepartementet forventer at fylkeskommunene har ca. tre milliarder kroner i tilleggskostnader og tapte inntekter i 2020.

Dekker ikke

Regjeringa har i revidert nasjonalbudsjett lagt fram kompenserende tiltak tilsvarende tre milliarder kroner til fylkeskommunene, hvor store deler hentes gjennom lavere lønns- og prisvekst, i tillegg til direkte kompensasjoner for inntektstap innen samferdsel. Kompensasjonsordninga ivaretar det nasjonale behovet, men gir ikke sterke nok bindinger til tapene den enkelte kommune og fylkeskommune har.

Frykter feil fordeling

Fylkesråd Balto sier i en kommentar at Regjeringa må ikke lage en kompensasjon som omfordeler ressurser mellom kommuner og fylkeskommuner.

– Her må de treffe behovene til den enkelte kommune og fylkeskommunene. Vi frykter at distriktskommunene her taper midler som omfordeles til befolkningstunge områder. Vi ser at kompensasjonen som er spesifikk for samferdsel er målrettet og treffer godt, og det må legge lista for alle kompensasjonsordningene, sier hun.

Tap i tannhelse

– Derimot treffer ikke kompensasjonsordninga for tannhelse for oss i fylkeskommunen, hvor vi taper ti-talls millioner per måned, sier Balto, som er svært bekymret for tannhelsetjenesten i fylket dersom det ikke kommer ordninger som dekker dette tapet. 

Signalene om en ny innretning av havbruksfondet ble også kritisert av fylkesråden i høringsinnspillet.

– Staten foreslår her å gi smuler med den ene hånda og så raner de distriktene brutalt med den andre sier Balto, og henviser til det fylkesråden for næring Karin Eriksen har uttrykt tidligere

Ordninga endres fra en ordning som har en ramme på fem milliarder kroner årlig til å ha en ramme på fem og en halv milliard kroner årlig, samtidig endres den fra at kommunal sektor mottar 80 prosent av midlene til at kommunal sektor for framtida skal motta 25 prosent av midlene. De øvrige midlene skal tilfalle staten.

Henger ikke sammen

– Regjeringa foreslår her at kommuner og fylkeskommuner skal tilrettelegge og avgi arealer til havbruksnæringa. Videre så må kommunal sektor også ta regninga i form av miljømessige konsekvenser. Samtidig skal staten ta størstedelen av inntektene. Dette henger ikke sammen.

–  I tillegg til at kompensasjonsordninger som ikke treffer Troms og Finnmark fylkeskommune godt nok, så har vi med oss regninga etter sammenslåinga og overføring av nye oppgaver.

– Med dette blir vi tvunget til å redusere tjenestetilbudet til våre innbyggere, noe som flere fylkeskommuner tok til ordet for under høringa, avslutter Balto.

Til toppen