Disse er videre i konkurransen om fremtidens hurtigbåt

Design av fire ulike båttyper for fremtidens hurtigbåt, levert av leverandørene LMG, SES-X, Transportutvikling og ESNA. - Klikk for stort bildeØverst fra venstre: Designet fra LMG og SES-X på fremtidens hurtigbåt. Nederst fra venstre: Designet fra Transportutvikling og ESNA.Fire leverandører har kvalifisert seg videre i konkurransen om å levere fremtidens miljøvennlige hurtigbåter til fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland.

De fire er ESNA, LMG Marin, SES-X og Transportutvikling. Leverandørene satser på batterielektriske hurtigbåter med ulike skrogdesign: enkeltskrog, katamaran og trimaran.

Både foilteknologi og SES (luftpute) er representert – alle med samme målsetting om å redusere energiforbruket til hurtigbåter.

– Vi er svært glade for å se de gode resultatene som leveres gjennom prosjektet. Fylkeskommunene samarbeider godt og legger gjennom det til rette for at norsk maritim næring kan ta en verdensledende rolle innen grønn hurtigbåtdesign- og bygging, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap) og fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp).

Fikk ekstra støtte: 9,7 nye millioner til Fremtidens hurtigbåt

Modelltesting i tank

Siden høsten i fjor har seks ulike leverandører jobbet med sine forslag til løsninger for fremtidens hurtigbåt. 25. mars leverte de inn sine rapporter i forbindelse med avslutning av konkurransens første fase. De fire som nå er videre, er plukket ut etter en grundig evaluering.

I neste fase av konkurransen skal leverandørene bekrefte sine design gjennom blant annet analyser og modelltesting i tank. Nye hovedleveranser i prosjektet har innleveringsfrist i slutten av november.

I mai 2023 avsluttes designdelen av hurtigbåtprosjektet. Målet er da å ha utviklet elektriske nullutslippshurtigbåter med minimum 30 prosent lavere energiforbruk sammenlignet med dagens fartøy.

Jakten på Fremtidens hurtigbåt er i gang: Seks leverandører vil levere

Må ha støtte fra statlig hold

Ambisjonen er å bruke de innovative design- og teknologiløsningene som en mal i fremtidige hurtigbåtanskaffelser hvor inntil tre fartøy skal bygges og testes.

– Vi ser at det er et stort teknologisk sprang før vi har fremtidens hurtigbåt på plass i den fylkeskommunale transporten langs kysten vår, og det vil kreve ytterligere støtte fra statlig hold å få bygget båtene. Samtidig er dette prosjektet et «kinderegg», der en får næringsutvikling, klimagevinster og bedre transport, sier Norvoll, Mo, Sandvik og Askeland.

Om Fremtidens hurtigbåt del 2

  • Hurtigbåten er viktig for mange. Den knytter øysamfunn sammen med hverandre og med fastlandet og skaper grunnlag for et balansert og sammenhengende bo- og arbeidsmarked. Det forventes at en stor del av fremtidens næringsutvikling vil skje langs kysten av Norge og den forventede aktiviteten vil medføre økt reisebehov på sjø.
  • Tradisjonelle hurtigbåter forbruker imidlertid store mengder fossilt brensel. Dette er både kostbart og forurensende. Gjennom prosjektet Fremtidens hurtigbåt del II ønsker de fire fylkeskommunene å gjøre hurtigbåter til en av de grønneste transportformene. Samtidig bidrar prosjektets offentlige tilskudd til å redusere risiko for norsk maritim næring, slik at de kan ta større utviklingssteg inn i en grønn fremtid.
  • Prosjektet er støttet av Klimasats, en tilskuddsordning underlagt Miljødirektoratet for reduksjon av klimagassutslipp.

 

Til toppen