Disse idretts- og aktivitetsanleggene får spillemidler

Anne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur. Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fordelt 78,3 millioner kroner til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Totalt 69 anlegg i hele fylket får hele eller deler av beløpet de har søkt om.

Se hele oversikten over anlegg som mottar midler her (PDF, 99 kB)

– Spillemidlene er et viktig bidrag i arbeidet for at flere i fylket kan være fysisk aktive. Samtidig ser vi at behovet for midler til slike anlegg er langt større enn det vi kan imøtekomme med den tildelte nasjonale rammen, uttaler fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Som en følge av koronapandemien er søknader fra frivillige lag og foreninger, som har igangsatt eller ferdigstilt sine anleggsprosjekter, særlig prioritert i år. Formålet er å bidra til at lag og foreninger kan betale løpende kostnader knyttet til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

– Vi vet at lag som eier idrettsanlegg har blitt hardt rammet som en følge av situasjonen, sier fylkesråden.

– Den tida vi har vært igjennom har vist betydningen av å ha gode nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet i tilknytning til der vi bor, og ikke minst at det er tilrettelagt for friluftsliv, utdyper fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) videre.

Friluftsanlegg mottar 4,5 prosent av tilskuddsramma, mens 41 prosent av søknadene til nærmiljøanlegg innvilges midler. Videre omfatter årets tildeling større byggeprosjekter som Kvænangen flerbrukshall, Hammerfest Arena Storhall, Karasjokhallen, svømmebasseng i Berlevåg og Tana, FK Senja Storhall og anleggene Tromsøbadet, TUIL Arena, Bjerkakerhallen AS i Tromsø.

Alle regioner får tildelt samme prosentvise tildeling av rammebeløpet til fylket som andelen av godkjent søknadsbeløp fra den enkelte regionen.

Til toppen