Ekstra midler til bedriftsintern opplæring

Fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde (SV) sier bedriftsintern opplæring er viktig i et arbeidsliv som er i stadig omstilling. Foto: Lars Åke Andersen Fylkerådet har forsterket ordningen med midler til bedriftsintern opplæring i små og mellomstore bedrifter.

I forbindelse med koronakrisen landet står oppe i har Troms og Finnmark fylkeskommune gjort flere grep for å aktivt bidra til å avhjelpe situasjonen. Et av disse grepene har vært å legge til rette for at små og mellomstore bedrifter skal kunne søke midler til bedriftsintern opplæring (BIO).

Dette er midler som bedrifter kan bruke til å heve kompetansen til ansatte og dermed lette veien til nødvendig omstilling. Omstillingsbehov forsterkes i vanskelige situasjoner som den Norge nå står i. Med BIO-midler kan bedriftene få en mindre krevende vei til nye markeder.

Pågangen av søknader om BIO-midler har vært formidabel. For kort tid siden var alle midlene til dette formålet utdelt til kvalifiserte søkere.

Rammen mer enn dobles

På grunn av denne store interessen, behovet den avdekker og den vedvarende vanskelige situasjonen for næringslivet, er det nå tilført ekstra midler slik at flere bedrifter i Troms og Finnmark kan få muligheten til å benytte seg av denne muligheten.

I fylkesrådets møte den 25.mai, ble det vedtatt å forsterke ordningen bedriftsintern opplæring (BIO) med 6,3 millioner kroner. Med 4,7 millioner i den opprinnelig rammen, er dette altså økning på mer enn det dobbelte.

- Bedriftsintern opplæring er viktig i et arbeidsliv som er i stadig omstilling. Koronakrisen har økt behovet. Det svarer vi på nå ved å øke ramma betydelig. Det er et mål at disse midlene skal bidra til å forebygge oppsigelser i en svært utfordrende situasjon for mange bedrifter, sier Bjarne Rohde (SV), fylkesråd for utdanning.

Om BIO

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et samarbeidprosjekt mellom fylkeskommunen, NAV og Innovasjon Norge. BIO tar imot søknader fra alle bransjer. Det være seg bygg og anlegg, kulturaktører, reiseliv, IT eller helse. Tiltaket er rettet mot små og mellomstore bedrifter. Dette segmentet utgjør også mesteparten av bedrifter i fylket.

Nå er det altså tilført friske midler til bedriftsintern opplæring og bedrifter med behov oppfordres derfor til å søke.

Søknadsinformasjon

For informasjon og retningslinjer om BIO-ordningen besøk TFFK sin hjemmeside her.

Til toppen