Etterlyser midler til næringsveger

Smilende kvinne som sitter i en sal. - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (AP). Trond Magne Henriksen  Etter regjeringens utspill i fjor om mer midler til fylkeskommunale næringsveger generelt, og viktigheten av bedre næringsveger på Senja spesielt – ber fylkesråden nå om en hurtig og positiv avklaring.

I et brev til Statsministerens kontor ved Erna Solberg og Samferdselsdepartementet ved Knut Arild Hareide, spør fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen (AP), om når Troms og Finnmark fylkeskommune skal få tilgang til regjeringens nye bebudede «tilskotsordning for næringstransport for fylkesvegar».

Grundig prosess

Det har vært en lang prosess knyttet til næringsveger på Senja, hvor Sjømatklyngen Senja, kommuner og fylkeskommunen har vært engasjert, sier fylkesråden.

– I tur og orden har statsminister Erna Solberg og samferdselsministrene Solvik Olsen og Georg-Dahle vært på besøk på Senja og pratet om viktigheten av et godt vegnett for sjømatnæringa. Våren 2018 ga regjeringen Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en analyse av flaskehalser med forslag til tiltak for fylkesvegnettet på Senja. Rapporten ble ferdigstilt i juni 2019, og overlevert til samferdselsdepartementet fra regionvegsjef Turid Stubø Johnsen i et nettmøte med representanter fra samferdselsdepartementet.

Tilskuddsordning ble lovet

I oktober 2019 annonserte regjeringen i en pressemelding: «Ny tilskotsordning for fylkesvegar - Regjeringa vil opprette ei ny tilskotsordning for næringstransport for fylkesvegar. Ordninga skal gjere det lettare å utbetre fylkesvegar mange store køyretøy nyttar. Det er sett av 100 millionar kroner til ordninga for 2020.»

Siden har det vært stille, sier Hansen.

– Det har blitt bygd opp forventninger om at midler skal stilles til rådighet i 2020. For å gjennomføre tiltak på fylkesvegnettet er det nødvendig med en planleggingsperiode. I tillegg er det av kostnadseffektive og trafikksikkerhetsmessige hensyn fordelaktig at vegprosjekter gjennomføres før vinteren setter inn. Vi forventer derfor at midler stilles til disposisjon i løpet av kort tid!

Derfor spør fylkesråden i brevet til regjeringen:

1) Hva var formålet med bestillingen av rapporten på fylkesvegnettet på Senja.

2) Kan Troms og Finnmark fylkeskommune påregne at regjeringen følger opp rapporten med bevilgninger.

3. Når vil tilskuddsordningen bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene.

4. Med henvisning til regjeringens rapport «Bedre fremkommelighet for tungtrafikk på Senja» ber Troms og Finnmark fylkeskommune tilbakemelding på om denne rapporten vil kunne danne grunnlag for tilskudd etter den annonserte ordningen.

Kontaktperson:

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap)

Tlf: 489 98 781

Til toppen