Flere elever fullfører og består videregående opplæring 


Fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde (SV) er glad for at flere fullfører og består videregående opplæring. Foto: Trond Magne HenriksenStatistisk sentralbyrå presenterte gjennomføringstallene for videregående opplæring i dag. Tallene er hyggelig lesning for Troms og Finnmark.

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV) kommenterer SSB-tallene slik:

– Dette viser at det er gjort mye riktig på opplæringsfeltet i Troms og Finnmark de siste årene. Jobben framover blir å legge til rette for at framgangen kan fortsette.

Framgang i Finnmark

Elevene i videregående opplæring i Finnmark har en markert framgang i fullført og bestått. I Finnmark er gjennomføringa nå på 67,2 prosent, en økning på 2,2 prosentpoeng sammenlignet med forrige måling.

Andelen elever som fullfører videregående med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse på landsbasis er på 78,2 prosent, en liten framgang på 0,5 prosentpoeng. Elevene fra Finnmark er fortsatt et stykke bak landsgjennomsnittet, men avstanden blir mindre.

Elever som fullfører og består studieforberedende utdanningsprogram øker med 2,4 prosentpoeng. Finnmarkselevene er nå på 78,2 prosent gjennomføring sammenlignet med landsgjennomsnittet som er ca. 87.

Bedring på yrkesfag

Tallene viser også liten økning for elever som fullfører og består yrkesfaglige utdanningsprogram. Gjennomføringa her er på ca. 59 prosent, mens landsgjennomsnittet er på ca. 67.

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV) sier i en kommentar at for noen år siden var det var det bare rundt halvparten av elevene fra Finnmark som besto videregående opplæring.

– Utviklinga de siste årene har vært meget bra i Finnmark når en ser at gjennomføringa har økt med hele 17 prosentpoeng, sier han.

Troms-tall

I Troms øker gjennomføringa med 0,8 prosentpoeng. Det er over landsgjennomsnittet som viser en framgang på 0,5. Også på studieforberedende øker Troms mer enn snittet nasjonalt med en framgang på 0,3.

Spesielt gledelig er det at gjennomføring i yrkesfag i Troms øker betydelig med 1,5 prosentpoeng mot bare 0,5 nasjonalt. Å øke gjennomføringa på yrkesfag har vært et satsingsområde i Troms. Dette gir nå resultater.

Totalt øker studiegjennomføringa med 0,6 prosentpoeng i Troms og flere gjennomfører på normert tid. Dette gjelder både i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Fylkesråd Bjarne Rohde (SV) sier følgende:

– Utviklinga i Troms er jevnt god. Spesielt godt å se at yrkesfag, som har blitt satset på over tid øker gjennomføringa såpass mye.  

Til toppen