Flere faglærte tømrere og kokker i Finnmark

Den 30. januar møtes 19 voksne kokker og tømrere fra hele Finnmark, i Alta. Her skal man starte arbeidet som har som mål å gi dem fagbrev som kokk eller svennebrev som tømrer.

En mann med verneutstyr og arbeidsklær står i en større hall. Han står foran en større arbeidsbenk med treverk. Han ser ut til å måle noe. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: lærling ved Alta videregående skole som deltar på Finnmarksmesterskapet i yrkesfag 24. februar 2022. Her tømrerfaget. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

10 tømrere og 9 kokker fra åtte kommuner deltar på praksiskandidatkursene, som arrangeres i regi av Nettskolen i Finnmark. Kandidatene følger hovedsakelig digital undervisning, men følges også opp med fysiske samlinger, hvor reise og opphold betales av fylkeskommunen. Noen av kandidatene er minoritetsspråklige, og disse tilbys norskundervisning lokalt, der de bor.

Våren 2023 skal deltagerne være klare for å avlegge eksamen, og kan deretter melde seg opp for å ta fagbrev/svennebrev.

Det er fylkeskommunen som står bak tiltaket som tilbyr særlig tilrettelagt undervisning for praksiskandidater som ønsker fagbrev kokk eller svennebrev tømrer.

Her ser vi en mann i frakk som står utenfor et teglsteingsbygg, solen skinner og han myser. Det er vinter. - Klikk for stort bildeFylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV) Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune

Bosetting og kompetanseheving

– Vi ønsker at flere skal bosette seg i Finnmark og vil styrke kompetansen lengst nord, blant annet ved å sørge for at flere voksne kan ta fagbrev. I fylkesrådets arbeid med nærings- og samfunnsutvikling er kompetanseheving og tilgang på utdanning en av flere viktige satsingsområder, sier fylkesråd Bjarne Rohde (SV).

HR-leder er glad for tiltaket

En av bedriftene som er involvert er Kivijervi Entreprenører. De har fire ansatte som deltar på praksiskandidatkurset for tømrere.

– Vi er veldig glade for at fylkeskommunen er på tilbudssida og tilrettelegger for at våre ansatte kan få formalisert sin kompetanse og ta svennebrev. I vår bransje er fagkompetanse viktig for konkurransedyktighet og utvikling av bedriften, sier Nina Furlund Eriksen, HR-leder i Kivijervi Entreprenører.

Fakta om prosjekt Næringsrettet kompetanseutvikling

  • Praksiskandidatkursene skal forberede deltakerne på tverrfaglig norsk teorieksamen slik at de kan melde seg opp til selve fagprøven. De fleste deltagerne har arbeidet som kokker eller tømrere i mange år, men mangler formalisert kompetanse. Før man kan melde seg opp til den praktiske prøven for å få fagbrev, må man bestå en fem timers tverrfaglig teorieksamen.
  • Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider på tvers av skoler og avdelinger for å kunne tilby særskilt tilrettelagte løp for voksne kokker og tømrere, og fem avdelinger er involvert i arbeidet: Avdeling for Voksenopplæring, karriere og integrering (VKI), Nettskolen i Finnmark og de videregående skolene i Kirkenes, Alta og Vadsø.
  • Troms og Finnmark fylkeskommune har via prosjektet Næringsrettet opplæring særskilt fokus på kompetanseheving jamfør arbeidslivets behov og jobber med flere kompetansetiltak for voksne i Finnmark. Mer informasjon finner du på våre nettsider.
Til toppen