Full frifinnelse i rettsak mot Boreal Sjø

Kristina Hansen (Ap), Fylkesråd for samferdsel. Foto: Lars Åke AndersenFylkeskommunen er frifunnet i Oslo tingrett i saken om pensjonskostnader for ansatte i Boreal.

Rettsprosessen mellom tidligere Finnmark fylkeskommune og Boreal har pågått i fem år, der sistnevnte har krevd fylkeskommunen for inndekning av pensjonskostnader for ansatte. Partene har ikke vært enige om hvilket beløp fylkeskommunen skulle betale, der spriket mellom partene har vært på anslagsvis 80 millioner kroner. Denne uken kom dom fra Oslo Tingrett, som endte med full frifinnelse av fylkeskommunen.

Hyggelig lesning

– Dette var veldig hyggelig lesning, men vi er ikke overrasket, sier Kristina Hansen, fylkesråd for Samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Fylkeskommunen har hevdet at de er forpliktet til å betale pensjonskostnadene til de Boreal-ansatte i kontraktene som løp i perioden 2008 – 2015, mens motparten har hevdet krav på ansatte helt tilbake til 1971. Dette blir det store summer av, og framstår for fylkeskommunen som helt uforståelig. Heldigvis har retten sagt seg enig med oss, svarer Hansen, som legger til at det har vært en lang og tung prosess – ikke minst fordi vi fremdeles jobber nært med flere Boreal-selskaper, og er avhengig av å ha et godt samarbeidsklima.

Har ønsket å gjøre opp for seg

Fylkeskommunen har flere ganger bedt om å få gjøre opp det de har ment seg skyldig, men krevd at Boreal sendte dokumentasjon slik at de kunne vite hva de betalte for. Dette har Boreal ikke vært særlig behjelpelige med, og det er skuffende, sier fylkesråden, som håper at det nå retter seg, med Tingrettens dom i saken.

– Nå kan vi se framover igjen, uten å ha dette «spøkelset» hengende over hodet, avslutter Kristina Hansen.

Til toppen