I gang med arbeidet på Altneset kai

Det er Secora AS som har levert kaia til Troms og Finnmark fylkeskommune. Deres underentreprenør, Coast Innovation AS, melder at arbeidet med en permanent utbedring av lekkasjen i fergebroa vil starte fredag 6. mars. Forsinkelsen skyldes at det har tatt tid å få på plass nødvendige materialer.

Mandag 9. mars vil dessuten et selskap med spesialkompetanse på kompressor starte med en full gjennomgang av anlegget.

Coast Innovation melder at fergebroa skal være ferdig reparert i løpet av uke 11. Det er foreløpig usikkert når den fraktes tilbake til Altneset og blir klar til å settes i drift, men fylkeskommunen vil gå ut med informasjon om dette når datoen er bekreftet.

Til toppen