Inngår verdifullt utdanningssamarbeid i Finnmark

Fylkestinget vedtok fredag avtaler med Equinor partnerskapet om investeringer inntil 63 millioner kroner ved Nordkapp videregående skole.

En gruppe mennesker smiler mens mannen i midten signerer et dokument. Foto. - Klikk for stort bildeFra venstre: Direktør for konserntjenesteanskaffelser i Equinor Andreas Sandvik, direktør for leting og produksjon i Barentshavet Knut Vidar Larssen, fylkesordfører Tarjei Jensen Bech (AP), fylkesråd for kunnskap og integrering Bjarne Rohde (SV), (bak f.v.) fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap), fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (Sp). Troms og Finnmark fylkeskommune

Partnerskapet bestående av Equinor, Vår energi og Petoro vil investere opp til 63 millioner kroner på Nordkapp videregående skole. Dette vil løfte tilbudet ved skolen, og partnerskapet vil kunne drive kursing og trening av deres ansatte i minst 10 år fremover.

Les avtalene i sin helhet her

Store planer

Det skal kjøpes inn 4 nye simulatorer og sikkerhetssenteret skal oppgraderes betydelig. Dette skal sikre kursing av de fleste ansatte som skal arbeide på Johan Castberg feltet, som starter opp med produksjon i løpet av 2024. Ansatte på andre oljefelt er også i målgruppen for opplæring/kursing. I tillegg er ansatte på Hammerfest LNG på Melkøya i målgruppen for den samlede innvesteringen. Skolen kan i tillegg tilby kurs til andre aktører med det samme utstyret, både innenfor offshore og onshore aktivitet og til opplæring innenfor fiskeri og maritime fag.  

Sikkerhetssenteret fornyes betydelig med mye nytt utstyr og nybygg, og vil være et «kompakt» sikkerhetssenter når alt er lokalisert på et samlet område. Miljøaspektet vil bli bedre ivaretatt i drift av senteret etter at oppgraderingene er gjort.

Viktig utdanningsløft

Partene signerte de to avtalene på fylkeshuset i Tromsø på fredag.

Fylkesordfører Tarjej Jensen Beck (Ap) sier avtalen har stor betydning for fylkeskommunen og utdanning i regionen:

– Dette er en stor annerkjennelse til Nordkapp videregående skole. Skolen har over flere år bevist at de kan bidra med høy kompetanse rettet mot olje og gass og maritim sektor. De er kjent for å ha solid kompetanse med opplæring av egne elever innenfor disse områdene. Skolen samarbeider i dag med Equinor og Vår Energi på ulike områder og disse avtalene utvider dette samarbeidet betydelig over mange år fremover, sier fylkesordføreren.

Equinor direktør leting og produksjon i Barentshavet, Knut Vidar Larssen, sa under signeringen at Equinor partnerskapet er meget fornøyde over endelig å ha fått på plass en avtale om å trene våre folk ved Nordkapp videregående skole:

– Equinor satser langsiktig i nordområdene, og vi ønsker å være med på å utvikle og ytterligere styrke spisskompetansen som allerede finnes ved Nordkapp videregående skole. Avtalen vil gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnet både i form av investeringer ved skolen, styrking av undervisningen i Honningsvåg, men også ved at en økt mengde personell vil besøke og trene hyppigere i Nordkapp kommune, og slik bidra til verdiskaping lokalt», sier Knut Vidar Larssen. 

Fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV), uttaler at han er svært glad for å få avtalen på plass:

– Det kom raskt fram i forhandlingene mellom fylkeskommunen og Equinor, at dette var noe alle rundt bordet ønsket å bidra til at vi fikk til. Det førte til at vi kom raskt i mål med avtalene. Dette blir et viktig løft på utdanningssiden for både Nordkapp og Finnmark. At Equinor går inn med så betydelige investeringer forteller mye om det gode arbeidet som gjøres på utdanning i Finnmark, sier fylkesråden.

Til toppen