Inviterer til prosjektmøte for omstilling og utvikling av de minste skolestedene

En smilende fylkesråd Bjarne Rohde i vinterbekledning utenfor fylkeshuset i Vadsø.  - Klikk for stort bildeFylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV). Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFKFylkesråd for kunnskap og integrering Bjarne Rohde (SV) vil denne og neste uke delta på innspillsmøter ved Tana og Vardø vgs. Målet er å finne frem til opplæringstilbud som gir skolene et stabilt elevtall.

Møtet i Vardø finner sted torsdag 28. april, mens det blir møte ved Tana vgs. 5. mai

Blant de som er invitert til å delta på møtene, er ansatte ved skolene, ordførere, næringshager, næringslivet, skoleledelse, rektorer ved ungdomsskolene og kompetansemiljø i kommunen.

Problemstillinger som vil bli løftet, er hvilke tilbud som kan være med på å utvikle regionen rundt Tana og Vardø og hvilke tilbud skolen kan opprette som kan være interessant for ungdom fra hele landet. Lokale fortrinn og samhandling med næringslivet blir også tema.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark vedtok i desember at det i løpet av 2022 skulle startes et prosjekt for omstilling av de minste skolestedene i Finnmark for å sikre utviklingen av disse. Det er bevilget 500.000 kroner til prosjektet.

Prosjektet skal levere anbefalte tiltak som gjør det mulig å skape tilbud som er interessant for elever å søke seg inn på, basert på dagens forutsetninger ved skolene, lokalsamfunnene og lokalt arbeids- og næringsliv.

Til toppen