Kontrakten for Tromsøtunneler lyst ut på nytt

Nå er kontrakten for oppgraderingen av Tromsøtunnelene langs fv. 862 lyst ut på nytt.

Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen, står på en bru foran en innkjørsel til en tunnel. - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap), står foran innslaget til tunnelen.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har i dag vedtatt ny utlysning av oppgradering av Tromsøtunnelene.

Planlagt oppstart i juni

Tunnelloppgraderingene skulle opprinnelig medføre at deler av tunnelsystemet stenges den 6. mars. Konkurransen ble besluttet avlyst grunnet en sannsynlig avlysningsplikt, men lyses nå ut på nytt med mål om igangsettelse før sommeren 2023.

Tilbudsfrist er 9. mai, og tilbudskonferanse holdes 12. april.

Planlagt oppstart for tunnelrehabiliteringen er i juni. I første fase stenges Breivika-, Hansjordnes- og Mellomtunnelen.

Konkurransegrunnlaget er forbedret med tanke på kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 80 prosent pris, 5 prosent organisering/nøkkelpersonell, 10 prosent gjennomføring/byggetid og 5 prosent ytre miljø.

– Tunnelsystemet i Tromsø er helt sentralt for trafikkavviklingen i Tromsø, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap). Den planlagte oppgraderingen av tunnelsystemet i Tromsø vil gi en betydelig bedre sikkerhet og standard i tunnelsystemet. Etter oppgraderingene vil tunnelsystemet ha en kapasitetsøkning på 15%, som vil gi bedre trafikkflyt i tunnelene og tryggere fremkommelighet.

Rammen for prosjektet er av fylkestinget økt til 1045 mill. på grunn av den kraftige prisøkningen på de fleste områder i samfunnet, spesielt knyttet til elektrokomponenter og annet materiell som er nødvendig i oppgraderingen.

Bildet viser en hvit bil som kjører inn i en tunnel. - Klikk for stort bildeOppgraderingen av Tromsøtunnelene er delt i to faser. TFFK

Oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften

Tromsøtunnelene tilfredsstiller ikke i dag nasjonale sikkerhetskrav, og skal oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. Forskriften gjelder tunneler med en lengde på over 500 meter og gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ADT) på 300 kjøretøy eller mer.

Tiltakene som inngår i oppgraderingen er blant annet etablering av et nytt sikkerhets- og overvåkingssystem med direkte oppkobling til Vegtrafikksentralen (VTS), installasjon av ny belysning og sikkerhetsutrustning og utskifting av samtlige kabler og elektroteknisk utstyr. Fem nye tekniske bygg skal etableres, mens tre eksisterende bygg utvides.

Mellomtunnelen skal utvides fra to til fire kjørefelt. Det vil også bli lagt ny asfalt gjennom tunnelene.

Til toppen