Krever snarlig avklaring på finansiering av fiskerihavner

Kristina Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel. Foto: Lars Åke Andersen. Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen (AP), innstiller for fylkesrådet å ikke signere avtale om overtakelse av fiskerihavnene på gjeldende betingelser.

1. januar 2020 skulle fylkeskommunene overta ansvaret for fiskerihavnene fra staten. Fylkesrådet mener regjeringens forslag til økonomisk opplegg for dette var uanstendig dårlig. Dette både ved en underfinansiert driftsøkonomi for fylkeskommunene utbyggings- og forvaltningsansvar, men også en neglisjering av et opparbeidet vedlikeholdsetterslep på fiskerihavnene på flere hundre millioner kroner bare i Troms og Finnmark. Derfor har også de fire nordligste fylkeskommunene hittil sagt nei til å skrive under på avtale om overføring av anleggene.

Fylkesrådet skal ha et vedtaksmøte om saken 30. juni i år. Kristina Hansen tror hun får støtte for sine synspunkt.

– Jeg oppfatter at det er bred enighet i dette spørsmålet. Jeg kommer til å be om et møte med departementet om denne saken – og da er det betryggende bred oppslutning i ryggen, sier hun.

Viktig for økonomien

Fylkesrådet viser til at fiskerihavner er en næringskritisk basis-infrastruktur. Der det ikke er etablerte naturhavner er moloanleggene et dekningsvern mot vær, strøm og vind. Det er et løpende behov for å rette opp storm- eller setningsskader på moloer, gjennomføre vedlikeholdsmudring på nødvendig nivå, utbedre skader på inventar som faste og flytende kaier, bl.a.

Fiskerihavnene er av svært stor betydning for at vi i nord skal kunne skape næringsaktivitet basert på ressursene i havet. Gode fiskerihavner gir trygge forhold for kystfiskeflåten, de sikrer bosetting langs kysten, og de er en viktig del av transportsystemet mellom kyst og marked. Sjømatnæringen bidrar til store nasjonale eksportinntekter, derfor ser fylkesrådet i Troms og Finnmark det som svært alvorlig at regjeringen enda ikke har kommet de fire nordligste fylkeskommunene i møte med et anstendig økonomisk opplegg for overdragelsen av fiskerihavnene til fylkeskommunene, hverken på drift eller kompensering av vedlikeholdsetterslep.

Forventer full finansiering

Fylkesrådet forventer at vedlikeholdsetterslepet dekkes fullt ut av staten ved overføring av ansvaret for fiskerihavnene til fylkeskommunen og forventer at regjeringen snarest imøtekommer fylkeskommunene i denne saken.

Kontaktperson:

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap)

Tlf: 489 98 781

Til toppen