Midler til distriktsmobilisering

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), vil mobilisere kriserammede bedrifter i distriktene.Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget til sammen 1,3 millioner kroner til distriktsmobilisering i fylket.

Distriktsmobilisering er aktiviteter som mobiliserer kriserammede bedrifter i distriktene til etablerte ordninger for utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljø samt koronakrisetiltak.

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), sier at det er behov for å styrke innovasjonsstrukturen nå under koronakrisen.

– Blant annet næringshager og inkubatorer er viktige støttestrukturer for næringslivet ute i distriktene. Gjennom midler til distriktsmobilisering vil aktørene får muskler til å utvikle digitale møteplasser og fortsette det viktige arbeidet mot næringslivet i sine regioner, uttaler Eriksen (Sp).

Målgruppen er private eller offentlige aktører i innovasjonssystemet som allerede har en rolle/et oppdrag på vegne av fylkeskommunen og som allerede driver med mobiliseringsarbeid i næringslivet.

Det kan søkes om inntil 100 000 kroner til distriktsmobilisering for 2020 og støtten gis som bagatellmessig støtte.

Søknader sendes inn i fylkeskommunens søknadsportal regionalforvaltning.no

Søknadsfrist 19. august 2020.

Til toppen