Nå er arbeidene i gang på fv. 7874 Bjorelvnes – Kårvikhamn

Strekningen i Senja kommune skal utbedres gjennom Fylkesveiløftet.

Bildet viser en vei langs havet; det er sommer. - Klikk for stort bildeFv. 7874 mellom Bjorelvnes og Kårvikhamn skal oppgraderes.

Denne uken har entreprenøren Presis vegdrift sett i gang med å skifte stikkrenner på fv. 7874 mellom Bjorelvnes og Kårvikhamn i Senja kommune. Entreprenøren, som også er ansvarlig for den ordinære driften langs veien, skal være ferdig med stikkrenneskift og grøfting inntil månedsskiftet juli / august.

Etter det skal Veidekke overta i begynnelsen av august, og gjennomføre forsterkningsarbeid og legge asfalt. Anleggsarbeidene skal være ferdig innen månedsskiftet september / oktober.

Tiltaksstrekningen utgjør om lag 14 kilometer. Troms og Finnmark fylkeskommune har allerede utført en rekke forberedende dreneringstiltak langs strekningen i 2022.

– Det er veldig gledelig at Fylkesveiløftet er i gang også her, sier fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap). I Fylkesveiløftet vil hele veikroppen forsterkes for å gi tilstrekkelig bæreevne. Gjennom arbeidet som skal gjøres de neste månedene vil vi få en betydelig oppgradering av veien til stor glede for både folk og næringsliv i regionen.

Et løft for veinettet og et løfte til befolkningen

Fylkesveinettet i Troms står overfor en rekke utfordringer og gjennom Fylkesveiløftet blir en stor del av veinettet utbedret med blant annet forsterkning av veikropp, dreneringstiltak og dekkelegging.

Fv. 7874 Bjorelvnes – Kårvikhamn har hatt bruksklasse BkT8/50. På grunn av de påbegynte forsterkningsarbeidene er veien allerede skrevet opp til BkT10/50.

Det holdes et folkemøte i dag kl. 18.00 på Kårvik skole i Kårvikhamn der fylkeskommunen informerer om oppgraderingen av veien.

Til toppen