Nå skal ambisjonene for transport i Finnmark utarbeides

Regional transportplan sendes ut på høring 6. februar. Fylkeskommunen inviterer til dialogmøter 17. januar i Tana og 19. januar i Alta.

En kvinne ser i kamera og smiler. I bakgrunnen kan man se et kart over Troms og Finnmark fylke, bildet er tatt innendørs på et kontor. - Klikk for stort bildeKonstituert fylkesråd for samferdsel, Kristin Rajala (Ap). Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Regional transportplan skal sette retning for samferdselspolitikken i Finnmark, og er det øverste regionale styringsverktøyet innenfor samferdselssektoren i fylket vårt, sier konstituert fylkesråd for samferdsel Kristin Rajala (Ap).

Fylkesråden presiserer at helhetstenking innen samferdselssektoren mellom stat, fylke og kommunalt ansvar er viktig, enten det gjelder for interntransportene i fylket, eller fra «Kyst til marked».

Planen omhandler derfor fylkeskommunens ansvar for fylkesveger og kollektiv (buss, hurtigbåt, og ferge) og statens ambisjoner til riksveg, luftfart og sjøtransport.

Involvering

– Vi ønsker at næringsliv, kommuner og organisasjoner skal engasjere seg gjennom medvirkning i arbeidet for å sikre ambisjoner som dekker behovet og er realistisk i hele fylket, forteller Rajala.

Hun understreker at samferdsel handler om mennesker, næringsliv, samt å ferdes sammen, trygt og effektivt.

– Et velfungerende samferdssystem gjør det mulig å bo her og utvikle fylket uten at infrastrukturen er en begrensende faktor, sier konstituert fylkesråd.

Innspillsmøter og høring på Regional transportplan

– Jeg vil lede gjennomføringen av fylkeskommunens dialogmøter 17. januar i Tana og 19. januar i Alta med blant annet kommuner, Statens vegvesen, Norges Lastebileier Forbund, NHO og Trygg Trafikk, presiserer Rajala.

Man ser langs en større fylkesvei, i forgrunnen ser man publikum, og mennesker i arbeidsjakker.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: åpning av fv. 98 Tarmfjordvika - Smalfjordbotn ved Torhophøyden i Tana kommune, 26. oktober 2022. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Fungerende fylkesråd sier at medvirkningen følges ytterligere opp gjennom at planen sendes ut på høring 6. februar 2023. Den går ut til statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget.

Rajala bemerker at det i samme høringsbrev, også sendes ut informasjon om muligheter til å gi uttalelser til fylkeskommunens innspill til Nasjonal Transportplan 2026-37. 

– Jeg ser fram til å få gode innspill på transportbehov og gode samferdselsløsninger i Finnmark. De er viktige for den fremtidige utviklinga i fylket, avslutter Rajala.

Til toppen