Nord viser vei: Avtaler mellom TFFK og NAV er klar

Karin Eriksen og Bjarne Rohde under fylkestingets junimøte. - Klikk for stort bildeKarin Eriksen og Bjarne Rohde under fylkestingets junimøte. Foto: Harald F. HereideTroms og Finnmark fylkeskommune er først ute i landet med å inngå avtaler med NAV om ungdom og samarbeid om opplæring.

I de to avtalene forenes fylkeskommunens og NAVs innsats for ungdom i regionen.

I ungdomsavtalen sikres det at ungdom prioriteres for kartlegging og bruk av arbeidsrettede tiltak. Det legges også vekt på oppfølgingsarbeid. Sentrale formål er at flere fullfører videregående opplæring, og at det sikres god oppfølging av dem som ikke er i skole eller jobb.

Videre vektlegges at tilbudet blir likeverdig uansett hvor i fylket man bor. Det er også viktig at det i denne avtalen legges til rette for tverrfaglig samarbeid for å få ut et best mulig tilbud til ungdommene våre.

Den andre avtalen dreier seg om samarbeid om opplæring. Denne avtalen etablerer et samarbeid mellom NAV og Troms og Finnmark fylkeskommune om opplæring for arbeidssøkere fram til de når fagbrev, kompetansebevis eller fagskoleutdanning. Enkeltfag i studiespesialisering kan også inngå som en del av dette.

– Forener krefter

Fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde (SV) er svært fornøyd med avtalene som nå er på plass.

– Dette dreier seg å gi et best mulig tilbud og tilrettelegging for ungdommen i fylket vårt. Vi bor et fylke med store avstander som skaper mange utfordringer. Det er nok å nevne at mange må flytte langt hjemmefra for å gå på skole i ung alder. Vi må sørge for at alle har en meningsfylt hverdag, enten det er i arbeid, opplæring, eller på annen måte. Derfor er jeg glad for at NAV og fylkeskommunen nå forener krefter for tilrettelegging av utdanning for alle våre unge. Det skal bli både enklere, bedre og lettere tilgjengelig for befolkninga. Vi er først i landet med denne typen avtale og jeg håper vi med det viser vei for resten av landet. Både ungdom og voksne fortjener at vi forener innsatsen der vi kan, sier fylkesråden for utdanning.

– Særs god investering

I avtalene legges det en rekke forutsetninger for hva partene skal gjøre for å oppnå et samarbeid til det beste for Troms og Finnmark.

– Dette er et viktig steg i riktig retning, sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

– Den viktigste ressursen vi har er humankapitalen. Lykkes vi ikke i å forvalte den på en god måte, lykkes vi heller ikke med å skape verdier. Å sikre våre unge utdanning er en særs god investering. Arbeids- og næringsliv i fylket trenger både mastere og mestere, vi trenger både fagarbeidere og unge som investerer i mastergrad. Den avtalen fylkeskommunen og Nav nå har inngått, vil bidra til utvikling i rett retning. Det at vi sammen med NAV kan skreddersy og intensivere innsatsen både for ungdom og for arbeidssøkere vil gjøre at flere lykkes. Fylkeskommunen er glade for å kunne jobbe tettere med NAV framover og vil gi ros til NAV for dette samarbeidet. De har kompetanse og ekspertise som er avgjørende i for å kunne skreddersy målretta opplegg for målgruppa, fylkeskommunen er opplæringsleverandør. Sammen kan vi kvalifisere både ungdom og arbeidssøkere, og bidra til kvalifisert arbeidskraft. En fin trippel bunnlinje, sier Eriksen.

Her er avtalene:

Kontakt

Bjarne Rohde (SV)
Fylkesråd for utdanning
Send e-post
Tlf: 993 07 930

Karin Eriksen (Sp)
Fylkesråd for næring og miljø
Send e-post
Tlf: 412 67 977

Til toppen