Nye studieplasser til fagskolene i Troms og Finnmark

Fylkesråd Bjarne Rohde - Klikk for stort bilde– Vi får nå 88 nye studieplasser i Troms og Finnmark som vi skal utnytte til det beste for både næringslivet og den enkeltes behov for kompetanse, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV). Lars Åke Andersen Stortinget har vedtatt en økning av studieplasser i fagskolene i landet. Det er en svært viktig satsing for fremtidig kompetanse i samfunnet.

Det innebærer at 1500 studieplasser fordeles. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) har prioritert fylkenes søknader, og for Troms og Finnmark innebærer det en ytterligere styrket fagskoleutdanning i regionen. Tildelingen går til Fagskolen i Troms og AOFs fagskole.

Troms og Finnmark har med det fått tildelt totalt 88 nye studieplasser.

– Fylkesrådet er opptatt av at alle fagskolene i Troms og Finnmark skal utvikles fremover med et bredt og desentralisert fagskoletilbud. Vi får nå 88 nye studieplasser i Troms og Finnmark som vi skal utnytte til det beste for både næringslivet og den enkeltes behov for kompetanse, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).

Fra før er det 515 studieplasser på fagskolene i Troms og Finnmark (pr mars 2020).

De nye plassene i Troms og Finnmark fordeler seg slik:

Fagskole: Nye plasser i Troms og Finnmark
Beskrivelse Tildelt i runde 1 Samlet tildeling for høsten 2020
HELSE/OPPVEKST/SOSIAL
Barn med særskilte behov 18 18
TEKNISK    
Anlegg 0 10
Bygg 10 10
Elkraft 15 15
Prosessteknikk 20 20
ØKADM    
Helse, miljø og sikkerhet 0 15
63 88

 

Til toppen