Nyvinning ved Nord-Troms videregående

Fylkesråd Bjarne Rohde (t.v.) besøkte Nord-Troms videregående skole. Denne uka deltok fylkesråden for utdanning Bjarne Rohde (SV) på åpninga av visning -og opplæringsleiligheten ved Nord-Troms videregående skole. Leiligheten skal blant annet fungere som opplæringsarena for elever på helsefag ved skolen og vil gi et solid faglig løft.

Leiligheten er et delprosjekt i hovedprosjektet helseteknologi i Nord-Troms og hovedformålet er å forsterke tjenestemottagernes trygghet og egenmestring.

I sin tale la fylkesråden vekt på den kompetansehevinga man behøver innenfor helsefagene og viktigheten av å ta i bruk ny teknologi. Ikke til erstatning for varme hender, men som et supplement. Fylkesråden var også opptatt av å få fram kommunenes viktige betydning for kompetanseheving i hele landet.

- Det er avgjerande for framtidas arbeidsliv at vi satser på kompetanseheving, ikkje berre i dei store byane eller sentrale strok på austlandet, men i heile landet og heile vår region. Det er kommunane som er berebjelka i velferdsstaten. Eg er derfor glad for at dette prosjektet også har kommunane i Nord-Troms som ein sentral part i arbeidet, sier Rohde.

Velferdsteknologi

Opplæring-og visningsleiligheten vil gi Nord-Troms videregående enda større rom for å utdanne elevene sine innen det nyeste av velferdsteknologi. Dermed blir elevene best mulig rustet til det viktige arbeidet som venter dem. At elever i Troms og Finnmark skal ha tilgang til det fremste av læremidler er viktig for fylkesrådet og er også omtalt i den politiske plattformen. Under kapittelet om utdanning står det blant annet:

«Samarbeidspartienes målsetning er at ungdommen i Troms og Finnmark skal rustes best mulig for framtidas arbeidsliv. Opplæringstilbudet i videregående opplæring skal være av høy kvalitet, i egnede lokaler med gode digitale løsninger».Visnings-og opplæringsleiligheten er et ledd i dette.

Bedre hverdag

Avslutningsvis i sin tale tok Rohde opp hvordan denne nyvinninga i siste instans vil kunne medvirke til å lette hverdagen for tjenestemottagerne og pårørende.

Fylkesråden mener det er svært viktig at funksjonshemmede og andre med behov for teknologiske løsninger i hjemmet tilbys dette. Hans ønske er at alle, uansett utgangspunkt, skal kunne styre eget liv og så lenge som mulig kunne bo hjemme. Alle har nemlig krav på en aktiv og meningsfull hverdag.

Som seg hør og bør ble det hele avsluttet med kakespising i anledning den viktige dagen.

Til toppen