Øker rammen med 400 000,-

Fylkeskommunen har lagt 400 000,- ekstra i potten når årets midler til dagligvarebutikker i utkantstrøk lyses ut. Ordningen er søkbar fra og med 15. mars 2023.

– Vi vet hvor viktig disse små butikkene er i sine lokalsamfunn, og har i år bestemt oss for å styrke ordningen med 400 000,- slik at flere søknader kan innvilges, uttaler fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp).  

Ordningen om tilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk gjelder for bedrifter i Troms og er et spleiselag mellom fylkeskommunen og kommunene bedriftene er lokalisert i. Butikkene sender søknaden til sin hjemkommune.

Med den nye rammen på i overkant av en million kroner håper fylkesråd Karin Eriksen (Sp) at flere butikkeiere søker sine kommuner om støtte i 2023. 

– Vi fikk inn mange søknader i fjor og jeg håper på enda flere søknader i år. Lokalbutikkene er viktige servicesteder og møteplasser i distriktene, og med årets økning er vårt mål at flere butikker kan holde dørene åpne i mange år framover.

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen

Til toppen